Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021-es rendeletei

  1. Üröm Község Polgármesterének 1/2021. (I.14) önkormányzati rendelete általa fenntartott Üröm Napraforgó Óvoda és Tagóvodában az intézményi ellátásokért fizetenfő 2021. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról
  2. Üröm Község Polgármesterének 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
  1. Üröm Község Polgármesterének 3/2021. (III.18) a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről, módosításáról
  1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV.16)  önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 11/2017. (VI.29) önkormányzati rendelet módosításáról
  2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV.30)  önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról
  1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.26)  önkormányzati rendelete a 2/2021 (II.5) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
  1. Üröm Község Polgármesterének 7/2021. (VI.14) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  1. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14) számú önkormányzati rendelete egyes ingatlanokat érintő építési tilalom elrendeléséről
  2. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.30) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2017 (XI.30) és 16/2019 (XI.28) önkormányzati rendelettel módosított 14/2016 (XII.01) önkormányzati rendelet módosításáról
  3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VI.30) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2020 (X.29) önkormányzati rendeletének módosításáról