EU PÁYÁZATOK

2024

Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön

2022.04.05.

Üröm Község Önkormányzata 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések tárgyú, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00033 azonosító számú pályázaton, a Széchenyi Terv Plusz keretében. A 300 millió forintos összköltségvetésű beruházásból, 100%-os támogatási intenzitás mellett a „Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön” című projekt valósult meg.

A projekt célja összhangban a felhívás által megfogalmazott célokkal, a település integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése, ezen belül is két terület fejlesztése, ahol magas a vízkár veszélyeztetettség.

A projekt elsődleges célja a Völgyliget-lakópark településrész eddig megoldatlan csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése, valamint a településről elvezetett vizeket befogadó Pilisborosjenői-patak Üröm község közigazgatási területéhez tartozó kritikus mederszakaszainak rekonstrukciója.

A projekt megvalósítása az előkészítési munkálatokkal a kiviteli tervek elkészítésével és a Völgyliget-lakópark településrész csapadékvíz-elvezető rendszerének kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésével indul majd el. Az előkészítési szakaszban készül majd el a település Intergrált Települési Vízgazdálkodási Terve is.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024. december 30.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön

2024.02.01.

Üröm Község Önkormányzata 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések tárgyú, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00033 azonosító számú pályázaton, a Széchenyi Terv Plusz keretében. A 300 millió forintos összköltségvetésű beruházásból, 100%-os támogatási intenzitás mellett a „Települési kék infrastruktúra fejlesztés Ürömön” című projekt valósult meg.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024. december 30.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


2023

Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

2023.04.30.

Üröm Község Önkormányzatának, Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése című támogatási kérelme, a támogatási szerződés aláírásával, 205,26 millió Ft összegű, 100 %-os intenzitású támogatásban részesült.

Az intézmény 2010-ben kezdte meg működését 4 csoporttal, 52 fővel. A település lakosságszámának gyors növekedése, valamint a bölcsődés korú gyermekek magas számának köszönhetően indokolttá vált a bölcsődei férőhelyek bővítése, a helyi igényekre, lehetőségekre alapulva. A tapasztalatok azt mutatják, egyre több család dönt úgy, hogy az édesanya munkába áll még a gyermek 3 éves kora előtt. Ezt a döntést segítette Magyarország kormány is számos, a családokat, és a gyermekvállalást támogató intézkedésekkel, amelyek által az édesanyák nagyobb szabadságot kapnak, és könnyebben egyeztethetik össze a gyermeknevelést és a munkavállalást.

Projektünk keretében az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése valósult meg, az épület tetőterének átalakításával, beépítésével. A projekt keretében korszerű, új csoportszobával bővült az épület, valamint beszereztük a megfelelő bölcsődei ellátás biztosításához szükséges eszközöket, berendezéseket is.

Az átalakítási munkálatok 2022. áprilisában kezdődtek meg, és tíz hónappal később, 2023. január 20-án fejeződtek be. A munkálatok során az épület földszinti részében kialakításra került egy bölcsődei csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. A tetőtérben kialakításra került a dolgozói pihenő, öltöző, szociális helyiségek, a vezetői szoba, valamint az étkezést biztosító konyha. Az átalakítás projekt arányos akadálymentesítéssel valósult meg.

Az eszközbeszerzés során számos gyermekjáték, bábok, plüss állatok, babaház, kiskonyha, könyvek, bútor, asztalok, székek, polcok, szekrények, fektetők, egyéb eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt megvalósítás ideje 2021.11.01. - 2023.04.30.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

2023.01.25.

A bölcsőde bővítésére vonatkozó kivitelezés elérte a 100%-os készültségi fokot, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

Üröm Község Önkormányzata 2021-ben nyert el támogatást a Hóvirág Bölcsőde további egy csoportszobával történő bővítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását, és a vállalkozási szerződés aláírását követően a kivitelezési munkálatok 2022 áprilisában kezdődtek meg, és a generálkivitelező TÉR Generál Kft. folyamatosan végezte a bővítési munkálatokat. A tervezett befejezési időponthoz képes kismértékű csúszással befejezték a munkálatokat.

2023. január 20-án, a készre jelentést követően, megtörtént az egy csoportszobával kibővített, részben átalakított bölcsőde épületének műszaki átadás-árvétele. Ezzel a projekt megvalósítás egy jelentős fázisa, a kivitelezés lezárult, a bölcsőd újra birtokba veheti az épületet. A bővítési munkálatok zárása mellett zajlik az új bölcsődei foglalkoztató és egyéb eszközök beszerzése.

Támogatás összege: 205 259 580,- Ft.

A projekt várható befejezése: 2023. február 28.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


2022

Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

2022.09.05.

A bölcsőde bővítésére vonatkozó kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

Üröm Község Önkormányzata 2021-ben nyert el támogatást a Hóvirág Bölcsőde további egy csoportszobával történő bővítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását, és a vállalkozási szerződés aláírását követően a kivitelezési munkálatok áprilisban kezdődtek meg.

A kivitelezést végző TÉR Generál Kft. folyamatos munkavégzés mellett 2022. augusztus 31-én elérte a kivitelezés készültéségnek 50%-t. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint haladnak tovább, és várhatóan az idén év végén fejeződnek majd be.

Támogatás összege: 205 259 580,- Ft.

A projekt várható befejezése: 2022. december 31.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Sajtóközlemény

Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

2022.04.09.
Üröm Község Önkormányzatának, Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése című támogatási kérelme, a támogatási szerződés aláírásával, 205,26 millió Ft összegű, 100 %-os intenzitású támogatásban részesült.

A projekt keretén belül az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése valósul meg. Az intézmény 2010-ben kezdte meg működését 4 csoporttal, 52 fővel. A település lakosságszámának gyors növekedése, valamint a bölcsődés korú gyermekek magas számának köszönhetően mára már indokolttá vált a bölcsődei férőhelyek bővítése. A projekt keretében tervezett bővítés az épület tetőterének átalakításával történik meg.

Az előzetes tapasztalatok azt mutatják, egyre több család dönt úgy, hogy az édesanya munkába áll még a gyermek 3 éves kora előtt. Ezt a döntést segíti ma Magyarországon a kormány is számos, a családokat támogató, a gyermekvállalást segítő intézkedésekkel, amelyek által az édesanyák még nagyobb szabadságot kapnak, és könnyebben egyeztethetik össze a gyermeknevelést és a munkavállalást. A szülők keresik a lehetőséget gyermekük napközbeni ellátására. A gyermekvállalás és a munka a mai családoknál nem zárja ki egymást, sok édesanya dolgozik a gyermeknevelés mellett, és ma már ritkaságszámba mennek a többgenerációs családok, ezért intézményi szinten szükséges megoldani a gyermekek napközbeni ellátását.

A helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldás a meglévő bölcsőde épületének egy csoportszobával való bővítése a tetőér beépítésével. A projekt keretében korszerű, új csoportszobával bővül az épület, valamint beszerezzük a szolgáltatás biztosításához szükséges eszközöket, berendezéseket is.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2021.11.01. - 2022.12.31.

A részletes tervdokumentáció kidolgozása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A kivitelezés a vállalkozói szerződés aláírását követően, 2022 áprilisában kezdődik.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

EUpaly hovirag bolcsode2022.04.08.

Aláírásra került a bölcsőde bővítésére vonatkozó kivitelezői szerződés.

 Üröm Község Önkormányzata 2021-ben nyert el támogatást a Hóvirág Bölcsőde további egy csoportszobával történő bővítésére. A részletes kiviteli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, a kivitelezési munkálatok a vállalkozási szerződés aláírása után áprilisban  kezdődnek meg.

A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a TÉR Generál Kft. lett, akivel a mai napon aláírásra került a kivitelezésre vonatkozó szerződés. Az önkormányzat a kivitelezési munkák fedezetére többlet támogatást igényelt és kapott.

Támogatás összege: 205 259 580,- Ft.

A projekt várható befejezése: 2022. december 31.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!

 


Az Üröm Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

VEKOP611Urom Ctáblakép

 

2022.03.16.

Üröm Község Önkormányzata 2021-ben nyert el támogatást a Hóvirág Bölcsőde további egy csoportszobával történő bővítésére. A részletes tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a kivitelezés a vállalkozási szerződés aláírását követően indulhat.

Az eljáráson nyertes ajánlattevő a TÉR Generál Kft., mely vállalta a munka határidőre történő kivitelezését.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!

VEKOP-6.1.1-21-2021-00002
Támogatás összege: 149.848.528,- Ft.

 


2019

Üröm Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6 977 940 Ft azaz hatmillió kilencszázhetvenhétezer kilencszáznegyven forint

Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00686

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (munkaállomás, monitor, kártyaolvasók), szabályozási keretek kialakítása, önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése valósult meg.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06. 30.


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY2018.08.30. - Üröm Község Önkormányzata

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁS

Üröm Községben befejeződött a 82,6 millió forint európai uniós támogatással érintett „Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósítása. A támogatás segítségével, az Önkormányzat területén korszerűbb energiafelhasználású épületek kerültek kialakításra. A pályázattal érintett három épület [Polgármesteri Hivatal; Hóvirág Bölcsőde; Napraforgó Óvoda] a projekt keretében új hőszigetelést kapott, modern nyílászárók kerültek beépítésre valamint az intézmények tetőszerkezetére napelemes rendszer telepítettek.

A KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázati kiíráson, a Széchenyi 2020 program keretében Üröm Község Önkormányzata a három épület energetikai felújítására KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 azonosítószámú projekt keretében összesen 86 216 470 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatnak köszönhetően Üröm Község Polgármesteri Hivatala teljesen új hőszigetelést kapott, az épületben lévő ablakok és ajtók kicserélésre kerültek és napelemes rendszer is kiépítésre került. Energiamegtakarítási szempontból, a fűtési célú energiaköltség megtakarítás mellet a napelemes panelek elhelyezésével a villamos energia költségek is csökkenni fognak.
A Hóvirág Bölcsőde nyílászárói a projekt keretében felújításra kerültek és az épületre napelemes rendszert telepítettek, ezáltal a fűtési energia korszerűsítéséből keletkezett megtakarítást a bölcsőde közösségének igényei szerint további fejlesztésre lehet felhasználni.
A Napraforgó Óvoda homlokzatát teljesen felújították, az épület homlokzata új szigetelést kapott és a nyílászárók is kicserélésre kerültek. Hőtechnikai fejlesztés keretében napenergiával működő panelekkel szerelték fel az épületet. Az óvoda fenntartását segítő beruházás hozzájárul egy környezettudatosabb generáció felneveléséhez, mivel a beruházás eredményeként egy felújított, energiafelhasználás szempontjából költséghatékonyabb épületben folytathatják az óvodás korú gyermekek nevelését.

Az intézmények energetikai korszerűsítése hozzájárul a fenntartható települési környezet fejlesztéséhez. A napelemes rendszerek kiszámítható áramforrást biztosítanak, és költséghatékony energiatermelést tesznek lehetővé. A hőszigetelt és új nyílászáróval ellátott intézmények hosszútávon is alacsonyabb közüzemi költséggel működnek majd.

A projektről bővebb információt a www.urom.hu oldalon olvashatnak.

tam koszonetlogo uromA kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
„Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása”

A szerződött támogatás összege: 86 216 470 Ft azaz nyolcvanhatmillió-kétszáztizenhatezer-négyszázhetven forint.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 számú projekt keretében Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása az alábbi helyszíneken:

  • 2096 Üröm, Fő utca 37.
  • 2096 Üröm, Iskola utca 10.
  • 2096 Üröm, Petőfi Sándor utca 22.

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.30.


 

2018

Szecheny2020felsologo

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása

A szerződött támogatás összege: 4.235.725Ft azaz négymillió-kétszázharmincötezer-hétszázhuszonöt forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása című és VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00131 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: játszóudvarra néző előtetőkre kézi működtetésű napellenző felszerelése, homokozó fölé vitorlaponyva felszerelése, mely homokozó takaróként is funkcionál, az 1 m-nél magasabb játszótéri eszközök alatt lévő „felkagylósodott” gumitéglák cseréje öntött gumilapra, az udvar területén lévő kitaposott rész öntött gumilappal való lefedése, tervezett motorpálya gumiburkolattal történő lefedése, a meglévő medence elbontása, az elbontott medence helyére bölcsődés korú gyermekek számára előírt permetező pancsoló kiépítése, egy új játszótéri játék (Alexandra játszóház) beszerzése.

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.31.

Szecheny2020felsologo

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ürömi kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 31.128.881 Ft azaz harmincegymillió-százhuszonnyolcezer-nyolcszáznyolcvanegy forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerüsítése című és VEKOP-6.1,1-15-PT1-2016-00137 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt két helyszínen valósul meg, az egyik Üröm, Fő utca 37. szám alatti főépület udvarán, valamint az Üröm, Kossuth Lajos utca 3. szám alatti tagóvoda udvarán. Mindkét helyszínen cél a meglévő gumiburkolatok biztonságossá tétele, új játékok telepítése, az óvoda udvarának szebbé, biztonságosabbá tétele.

Szakmai-műszaki tartalom a főépület udvara esetében: az udvari kijáró előtti terület árnyékolása, hogy alkalmassá váljon az a terület is játéktevékenységre. Két udvari homokozó fedésének megoldása, mely egyben árnyékolóként is funkcionál, bicikli-roller-motorpálya kialakítása öntött gumiburkolattal, a tönkrement gumitéglák cseréje, illetve a játékok biztonságossá tétele, egy új játszóváros kialakítása, két esőbeálló házikó is elhelyezésre kerül, valamint hinta, mérleghinta építése. Tervezett udvari labirintus kialakítása is, melynek a célpontjában egy akadálypálya helyezkedik el. Mindezen játékok környezetének szebbé, biztonságosabbá tétele, a „felkagylósodott” gumitégla felszedése, füvesítés és a további évekre való tekintettel árnyadó fák ültetése.

Szakmai műszaki tartalom a tagóvoda udvara esetében: 1 mászóka kombináció kialakítása a megfelelő szabványú gumiburkolattal. A mérleghinta lecserélésre kerül, így biztonságosabb használatra van lehetőség, valamint ide is kerül egy egyensúlyozó és a egy kétüléses hinta is.

Tervezett befejezési dátum: 2018.11.15.

 

2015

 iskola1  iskola3  iskola2

 

 

 

 

 

sajtokozlemeny

Üröm Község Önkormányzata 108 601 806 Forint támogatást nyert az Üröm Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Köszönjük az támogatást!

uszt sajtokozl