EU PÁYÁZATOK

2022

Az Üröm Hóvirág Bölcsőde egy csoportszobával való bővítése

VEKOP611Urom Ctáblakép


 

2019

Üröm Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6 977 940 Ft azaz hatmillió kilencszázhetvenhétezer kilencszáznegyven forint

Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00686

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (munkaállomás, monitor, kártyaolvasók), szabályozási keretek kialakítása, önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése valósult meg.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06. 30.


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY2018.08.30. - Üröm Község Önkormányzata

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁS

Üröm Községben befejeződött a 82,6 millió forint európai uniós támogatással érintett „Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósítása. A támogatás segítségével, az Önkormányzat területén korszerűbb energiafelhasználású épületek kerültek kialakításra. A pályázattal érintett három épület [Polgármesteri Hivatal; Hóvirág Bölcsőde; Napraforgó Óvoda] a projekt keretében új hőszigetelést kapott, modern nyílászárók kerültek beépítésre valamint az intézmények tetőszerkezetére napelemes rendszer telepítettek.

A KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázati kiíráson, a Széchenyi 2020 program keretében Üröm Község Önkormányzata a három épület energetikai felújítására KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 azonosítószámú projekt keretében összesen 86 216 470 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatnak köszönhetően Üröm Község Polgármesteri Hivatala teljesen új hőszigetelést kapott, az épületben lévő ablakok és ajtók kicserélésre kerültek és napelemes rendszer is kiépítésre került. Energiamegtakarítási szempontból, a fűtési célú energiaköltség megtakarítás mellet a napelemes panelek elhelyezésével a villamos energia költségek is csökkenni fognak.
A Hóvirág Bölcsőde nyílászárói a projekt keretében felújításra kerültek és az épületre napelemes rendszert telepítettek, ezáltal a fűtési energia korszerűsítéséből keletkezett megtakarítást a bölcsőde közösségének igényei szerint további fejlesztésre lehet felhasználni.
A Napraforgó Óvoda homlokzatát teljesen felújították, az épület homlokzata új szigetelést kapott és a nyílászárók is kicserélésre kerültek. Hőtechnikai fejlesztés keretében napenergiával működő panelekkel szerelték fel az épületet. Az óvoda fenntartását segítő beruházás hozzájárul egy környezettudatosabb generáció felneveléséhez, mivel a beruházás eredményeként egy felújított, energiafelhasználás szempontjából költséghatékonyabb épületben folytathatják az óvodás korú gyermekek nevelését.

Az intézmények energetikai korszerűsítése hozzájárul a fenntartható települési környezet fejlesztéséhez. A napelemes rendszerek kiszámítható áramforrást biztosítanak, és költséghatékony energiatermelést tesznek lehetővé. A hőszigetelt és új nyílászáróval ellátott intézmények hosszútávon is alacsonyabb közüzemi költséggel működnek majd.

A projektről bővebb információt a www.urom.hu oldalon olvashatnak.

tam koszonetlogo uromA kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
„Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása”

A szerződött támogatás összege: 86 216 470 Ft azaz nyolcvanhatmillió-kétszáztizenhatezer-négyszázhetven forint.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A KEHOP-5.2.9-16-2017-00165 számú projekt keretében Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai felújítása az alábbi helyszíneken:

  • 2096 Üröm, Fő utca 37.
  • 2096 Üröm, Iskola utca 10.
  • 2096 Üröm, Petőfi Sándor utca 22.

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.30.


 

2018

Szecheny2020felsologo

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása

A szerződött támogatás összege: 4.235.725Ft azaz négymillió-kétszázharmincötezer-hétszázhuszonöt forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása a napközbeni ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Hóvirág Bölcsőde játszóudvarának felújítása című és VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00131 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: játszóudvarra néző előtetőkre kézi működtetésű napellenző felszerelése, homokozó fölé vitorlaponyva felszerelése, mely homokozó takaróként is funkcionál, az 1 m-nél magasabb játszótéri eszközök alatt lévő „felkagylósodott” gumitéglák cseréje öntött gumilapra, az udvar területén lévő kitaposott rész öntött gumilappal való lefedése, tervezett motorpálya gumiburkolattal történő lefedése, a meglévő medence elbontása, az elbontott medence helyére bölcsődés korú gyermekek számára előírt permetező pancsoló kiépítése, egy új játszótéri játék (Alexandra játszóház) beszerzése.

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.31.

Szecheny2020felsologo

A kedvezményezett neve: ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ürömi kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 31.128.881 Ft azaz harmincegymillió-százhuszonnyolcezer-nyolcszáznyolcvanegy forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az ürömi, kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása az óvodai ellátás minőségének fejlesztésével – az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája játszóudvarainak felújítása, korszerüsítése című és VEKOP-6.1,1-15-PT1-2016-00137 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt két helyszínen valósul meg, az egyik Üröm, Fő utca 37. szám alatti főépület udvarán, valamint az Üröm, Kossuth Lajos utca 3. szám alatti tagóvoda udvarán. Mindkét helyszínen cél a meglévő gumiburkolatok biztonságossá tétele, új játékok telepítése, az óvoda udvarának szebbé, biztonságosabbá tétele.

Szakmai-műszaki tartalom a főépület udvara esetében: az udvari kijáró előtti terület árnyékolása, hogy alkalmassá váljon az a terület is játéktevékenységre. Két udvari homokozó fedésének megoldása, mely egyben árnyékolóként is funkcionál, bicikli-roller-motorpálya kialakítása öntött gumiburkolattal, a tönkrement gumitéglák cseréje, illetve a játékok biztonságossá tétele, egy új játszóváros kialakítása, két esőbeálló házikó is elhelyezésre kerül, valamint hinta, mérleghinta építése. Tervezett udvari labirintus kialakítása is, melynek a célpontjában egy akadálypálya helyezkedik el. Mindezen játékok környezetének szebbé, biztonságosabbá tétele, a „felkagylósodott” gumitégla felszedése, füvesítés és a további évekre való tekintettel árnyadó fák ültetése.

Szakmai műszaki tartalom a tagóvoda udvara esetében: 1 mászóka kombináció kialakítása a megfelelő szabványú gumiburkolattal. A mérleghinta lecserélésre kerül, így biztonságosabb használatra van lehetőség, valamint ide is kerül egy egyensúlyozó és a egy kétüléses hinta is.

Tervezett befejezési dátum: 2018.11.15.

 

2015

 iskola1  iskola3  iskola2

 

 

 

 

 

sajtokozlemeny

Üröm Község Önkormányzata 108 601 806 Forint támogatást nyert az Üröm Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Köszönjük az támogatást!

uszt sajtokozl