Gépjárműadó, iparűzési adó változások


Tisztelt Adózó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2021. január 1 napjától a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) veszi át gépjárművel kapcsolatos adózói feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól.

2021 évtől kezdődő időszakra járó adót a NAV által kiküldött határozat alapján az abban jelölt számlaszámra kell megfizetni. A kedvezmények, mentességek, illetve a gépjárműadóhoz kapcsolódó igazolások (0-s adóigazolás parkoláshoz) tekintetében is a NAV jár el.

2021 január 1 előtti időszakra vonatkozó - megállapított- gépjármű kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság 2021.január 15-ig adatot szolgáltat a NAV számára a 2020.december 31-én nyilvántartott, adómentes gépjárma forgalmi rendszámáról és a gépjárma üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, igy ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1- jét követően új mentességekről vagy adókedvezményekről, kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet a NAV.

A helyi iparűzési adónál fontos változás, hogy 2021. január 1 napjától a helyi iparazési adóról szóló adóbevallási kötelezettség - adóbevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő helyesbítés- és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget, kizárólag a NAV felé elektronikus úton , a NAV-HIPA elektronikus nyomtatványon teljesíthető.

Az e-önkormányzat portál helyi iparazési adó arlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Fontos: Az iparűzésiadóbevallás feldolgozása, javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adót továbbra is az önkormányzat iparűzésiadószámlájára kell befizetni.

A tételes adóalap megállapítást választók az önkormányzati adóhatóságnál intézhetik ügyeiket.

A tételes adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozások az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bevallási, bejelentési nyomtatványon is bejelentést tehetnek, a tételes adó hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül, vagy február 15-ig.Bejelentkezéssel, változásbejelentéssel, adóelőleggel kapcsolatban a bejelentés megtételére a székhely, illetve a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság jogosult felhívni az adózó figyelmét.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálon lehet megtenni.

2021.január 1 -jétől megszünik az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes iparűzési adókötelezettség. Az adóéven belüli 180 napot meghaladó építőipari tevékenység továbbra is állandó jellegű iparazési telephelyet keletkeztet az adott településen.

Üröm, 2021. január 08.
Ürömi Polgármesteri Hivatal Adó és Pénzügyi Osztály