Építményadó II. félév

T á j é k o z t a t ó az építményadó II. félévi teljesítéséről

Tisztelt ürömi ingatlantulajdonosok!

Üröm településen ingatlannal rendelkező tulajdonosokat érinti Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (06.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló többször módosított 14/2016 (XII.01) rendelet módosításáról.

Az eddigi szabályozás (ürömi-más településen bejelentett lakcímű tulajdonos, valamint ingatlan- nyilvántartás szerinti lakóház- lakás ) megszünt.

Az új normaszöveg:

„(1) Az a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amelyet a vállalkozónak nem minősülő adóalany tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja nem vállalkozás céljára használ a fizetendő adó 100 %-ra mentesül abban az esetben ha az építmény hasznos alapterülete a 160 m2-t nem haladja meg. „

A módosító rendelet 2021. augusztus 1 napján lépett hatályba , igy minden érintett ingatlantulajdonos egyedi határozatot kap , melyen összegszerűen kerül meghatározásra a tulajdonos részére előírt adóösszeg, továbbá a törölt II. félévi adóösszeg, így a különbözetet , mely 1 havi adóösszeg, kell megfizetni az ingatlantulajdonosnak / adózónak 2021. szeptember 15 napjáig.

Kérjük, hogy a határozat kézhezvételét követően szíveskedjenek befizetni a töredék építményadó előírást.

Üröm, 2021. szeptember 06.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző