Ürömi Családsegítő - Intézményvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető(magasabb vezető)Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzendőcsaládgondozói feladatokat az 1997. évi XXXI. törvény alapján, a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletvonatkozó rendelkezéséinek betartásával. Felelős az intézmény szakszerű és törvényesműködéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyetjogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározottönkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Képviseli azintézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Üröm

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , illetve a szociális,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet az irányadók. A munkáltató a besorolási béren felül illetményeltérítést éscafetéria juttatást nyújt.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítésfeltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezethonlap címe stb.): A pályázatot a munkaugy@urom.hu email címre, Szabóné dr BartholomaeiKrisztina jegyző részére kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné drBartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 06/26/350-054/103 m. telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),Gyermek- és ifjúságvédelem, A 15/1998.(VI.30.) NM rendelet 2. számú mellékletébenelőírtak valamelyikének megléte

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

  • - Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szólónyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázatieljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- vezetői program
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.22. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Üröm Község honlapja - www.urom.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerváltal az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabályalapján a pályázatot kiíró szerv felel.