Közterület-felügyelő álláspályázat

ÜRÖM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pályázatot hirdet Közterület-felügyelő Munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében.

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje: Határozatlan idejű, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 2096 Üröm, Iskola u. 10. valamint Üröm Község közterülete

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Közszolgálati, vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte.
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány/ok másolata
 • Szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kiemelkedő kommunikációs készség,
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.
 • Helyismeret Üröm településen

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 10. 14 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 15.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. május 01.

A munkáltató a pályázatot visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.

A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 26/350-054/103. mellék telefonszámon.