Adóigazgatási ügyintéző álláspályázat

Üröm Község Hivatal

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Adóigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Helyi építmény és telekadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása
 • Adótartozások  és  adók  módjára  behajtandó  köztartozások  végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
 • Adóérték bizonyítvány kiadása

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Üröm

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot a munkaugy@urom.hu email címre, Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző részére kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 06/26/350-054/103. m. telefonszámon.

 

Feltételek, Előnyök

 Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső -> középfokú -> részszakképesítés  vagy -> szakképesítés ->szakma -> - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rend 1. sz.19.Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök: Közigazgatási alap/szakvizsga, Hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.15. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.20. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Üröm Község honlapja - www.urom.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.04.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.