Árkok tisztítása

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása (időnként özönvízszerű esőzések) több helyen eredményeztek árkokban, víznyelőkben dugulásokat. A kora nyári időszaktól késő őszig bezáróan számos alkalommal várhatóak nagyobb esőzések, melyeknél szeretnénk elkerülni a fent említett problémákat. A települést végig járva tapasztalhatjuk, hogy egyes lakók (ingatlantulajdonosok) nem rendeltetésszerűen használják az árkot, közutakat, közterületeket, ezáltal akadályozva a csapadékvíz zavartalan lefolyását. A teljesség igénye nélkül:

  • a völgyligeti építkezések során a betonkeverő átmosása közterületen, majd a melléktermék földárokba történő beleengedése
  • közterületen tégla, sóder, kitermelt deponált föld, építési törmelék, stb. tárolása szintén akadályozzák a csapadékvíz lefolyását, vagy éppen ellenkezőleg, bemosódások miatt dugulást okoznak.

Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014 (VI. 27.) 2. § (1) bek. h) pontja alapján:

A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

  • az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja (hordalék, hulladék eltávolítása)

Kérjük, lehetőség szerint végezzék el az árkok gyommentesítését, valamint a hordalék eltávolítását az árkok medréből és az átereszekből. Az árok szélére elhelyezett hordalékot a Polgármesteri Hivatal dolgozói elszállítják.

Kérjük minden Ingatlantulajdonos együttműködését a fentiek betartásában, ezáltal is elősegítve az esővíz okozta károk csökkentését!