Kéményellenőrzés

Kéményellenőrzésekről

Tájékoztatom Üröm község lakosságát arról, hogy településünkön a kéményseprő ipari tevékenységekről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet alapján az ún. sormunka jellegű.

Kéményellenőrzés időpontja az érvényben lévő járványügyi készültségekben előírtak betartása mellett, 2022. július 4-től december 16-ig tervezi.

A meghatározott közfeleadatok ellátását a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdálkodás Ellátó Központ munkatársai végzik

Elérhetősége: Cím: 1149 Bp. Mogyoródi u. 43.
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kérhető: Tel: 1818 9.1 menüpontban,
E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Egyben tájékoztatom arról is, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

• Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.

• Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.

• Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, -használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. A kémény ellenőrzés díjmentes abban az esetben, ha az ingatlan a fenti feltételeknek megfelel.

Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés. A társasházak esetében a kéményellenőrzés a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató. A kémény ellenőrzése díjmentes, ha a társasházi ingatlan magánszemély tulajdona, nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye bejelentve.

Amennyiben a társasház albetétjének tulajdonosa vagy használója nem biztosította a meghirdetett két időpontban az ellenőrzés elvégzését, abban az esetben neki meg kell rendelnie a pótellenőrzést független attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a tulajdonosa az ingatlannak, és függetlenül attól, hogy van-e a lakásban bejegyzett székhely, telephely, vagy fióktelep. A megrendelt pótellenőrzés díjfizetési kötelezettséggel jár.

A kéményellenőrzés megrendelésének módjai: www.kemenysepres.hu ügyfélszolgálat/megrendelés menüpontban található űrlap kitöltésével online leadható.

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a 2019. évi CCXI. tv. 5. §-an foglalt kötelezettségének eleget téve a kéményseprők feladatainak ellátását tegyék lehetővé, és az ehhez szükséges feltételeket biztosítsák.

Üröm Község Önkormányzata