Vízellátás kapacitásbővítés

Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok!

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., telefon: (27) 511 500, e-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu) megbízásából, a KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 „DMRV Zrt. vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések” projekt keretében Szentendre, Pomáz, Budakalász, Üröm települések érintettségében, 2024. március 11-én megkezdődnek a „Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése” munkálatai a Mészáros és Mészáros Zrt. kivitelezésében.

Tájékoztató levelünk célja a Tisztelt Lakosok átfogó tájékoztatása.A projektelem keretében az új víztermelő kutak mellett épül NA700 átmérőjű gyűjtővezeték továbbá új NA500 átmérőjű regionális vezeték mintegy 7800 méter hosszban. Ez a regionális vezeték az újonnan létesülő Szentendrei vízműteleptől Budakalászon át az Ürömi regionális medencékig fog vezetni. A projekt megvalósulását követőn a jelenlegi tározókapacitás megduplázódik, így javul a vízellátás biztonsága, ami érezhető lesz a fogyasztók számára.

Kivitelező felvonulása után közműfeltárás kezdődik néhány munkagödör kiásásával, amelyek segítségével megállapítható a meglévő közművek elhelyezkedése. Ennek ismeretében a kivitelezési munka közben minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy csőtörés vagy kábelszakadás történjen, ami a felhasználóknak gondot okozhatna.

A gerincvezeték fektetési munkálatok belterületen rendszerint burkolatbontással járnak, mivel a vonalas közművek általában burkolt felületek alatt húzódnak. Ezután termelik ki a földet a kellő mélységig, és kerül elhelyezésre a vízvezeték. Kivitelező a napi munkavégzés során, lehetőség szerint, mindig csak annyi munkaárkot nyit meg, amennyit aznap vissza is tud temetni. A munkaárkok esetenként akár 5 méter mélységűek is lehetnek, ezért kérjük, hogy a munkaárkokat ne közelítsék meg! A munkálatok során forgalomkorlátozó táblákat helyezünk ki. A saját és mások biztonsága érdekében kérjük, a KRESZ szabályait betartani szíveskedjenek!

Az építés ideje alatt a kivitelezés szomszédságában lévő utcákban ideiglenes forgalmi akadályokra lehet számítani, ezért a munkálatok megkezdése előtt néhány nappal, a kivitelező írásos értesítőt küld ingatlantulajdonosok részére, az esetleges forgalomkorlátozásról.

Kivitelezés időtartama alatt – minden esetben – olyan mértékű forgalomkorlátozással kell számolni, amivel még biztosítható az adott utcában történő gyalogos és gépjárműforgalom, valamint az ingatlanok megközelíthetősége!

Csőfektetés után a kitermelt föld visszatöltésre kerül, valamint az útburkolat is ideiglenes fedést kap, majd a bolygatott föld ülepedése (konszolidációs idő) után, visszabontásra kerül az utakból az ideiglenes helyreállítás anyaga, és ezt követően készül el az új aszfaltburkolat.

Kedvező időjárási- és talajvíz viszonyok esetében a kivitelezési munkálatok befejezése 2024. augusztus 31-re várható.

Munkálatok végzése során kérdéseikkel keressék megbízottjainkat:

Bán Lajos (Kivitelező Projektvezető Bonex Kft.): +30 70 430 9614
Süle Csaba (Kivitelező Projektvezető Penta Kft.): +30 30 606 7391
Király Zoltán (Fővállalkozó Építésvezető Mészáros és Mészáros Zrt.) +36 30 936 5188
Csetneki Csaba (Fővállalkozó Építésvezető Mészáros és Mészáros Zrt.) +36 30 354 1363

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Mészáros és Mészáros Zrt.- megrendelő kivitelező