Parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés

A védekezés törvényben foglalt határideje:

2021. június 30. napjáig

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnövény, az allergiát okozó növényállomány elterjedése komoly egészségügyi, mezőgazdasági és gazdasági károkat okozhat, amely ártalmatlanítással, az elterjedésük visszaszorításával megelőzhető.

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A növényvédelemről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (1) bekezdése alapján, a termelő, illetve a földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezés törvényben foglalt határideje: 2021. június 30. napjáig

A hatóságok feladata, hogy amennyiben a földhasználó, nem tesz eleget a kötelezettségének -a mulasztók költségén közérdekű védekezést rendelhet el, azzal egyidejűleg növényvédelmi bírság kiszabására kötelezett.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a közérdekű védekezést külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-lánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény – és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a Jegyző rendelheti el, melynek költsége a (növényvédelmi bírsággal együtt) a földhasználót terheli. A kiszabott bírság köztartozásnak minősül.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a növényvédelmi bírság kiszabására a növény és talajvédelmi hatóság jogosult. ezért a jegyző a közérdekű védekezés elrendelését követően az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A bírság összege belterületen és külterületen egyaránt

15.000 Ft. -tól 5.000.000 Ft-ig terjed,

melyet a növényvédelmi bírságot az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. számú Korm.rend. alapján kell megállapítani.

Mindezek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfű elleni védekezés-, és gyommentesítési kötelezettségének a határidőben tegyen eleget.