Üröm Község Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Üröm Község Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda

adóbehajtó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2096 Üröm, Iskola u. 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a nyilvántartott adóhátralékok valamint az átjelentett adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása, a végrehajtási eljárás során inkasszó kezdeményezése, követelés lefoglalás, ingófoglalás és ingatlan végrehajtás foganatosítása, foglalási jegyzőkönyvek elkészítése, árverezés illetve lefoglalt tárgyak megsemmisítésének lebonyolítása, jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzése, behajthatatlan tartozások törlése, erről nyilvántartás vezetése, a végrehajtási cselekmények nyilvántartása az informatikai szakmai program segítségével, munkaköréhez tartozik az ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása, helyszínelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§        középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt szintű végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vám és jövedéki ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés

§          egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség (előnyt jelenthet)

§         egészségügyi alkalmasság

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         szakmai gyakorlat, illetve felsőfokú végzettség

§         közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

§         B kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél - Takács Viktória nyújt, a 06-26-350-054/108-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Üröm Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola u. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ___________ , valamint a munkakör megnevezését: adóbehajtó.

§         Személyesen: Üröm Község Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Pest megye, 2096 Üröm, Iskola u. 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Üröm Község Önkormányzat honlapja: urom.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.urom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark