Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki

Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás

gyermekjóléti családgondozó vezetői

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

2096 Üröm, Iskola u. 10.

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgálatnál végzendő családgondozói feladatok az 1997. évi XXXI. törvény alapján. A 15/1998 (IV.30.) NM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          A 15/1998 (VI.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírtak valamelyikének megléte,

-          Gyermekvédelem területén szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

-          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

-          Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén). Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdés szerint meghatározott kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezető nyújt a 06-26-350-054/107 –es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „gyermekjóléti családgondozó”.

-          Személyesen: Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezető, 2096 Üröm, Iskola utca 10. Polgármesteri Hivatal

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27-ig

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          Üröm Község hivatalos honlapja: www.urom.hu – 2015. április 10.

A KÖZIGALLAS publikálási időpontja: 2015. április 10.

 

 

Üröm, 2015. március 30.

 

 

                                                                       Üröm Község Önkormányzat

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark