Letölthető dokumentumok:


2019-10-13 Helyi Választási Bizottság - jegyzőkőnyv

 

2019-10-07 Helyi Választási Bizottság - jegyzőkőnyv


2019-09-18 Helyi Választási Bizottság - jegyzőkőnyv

 

2019-09-09 Helyi Választási Bizottság - jegyzőkőnyv

 

2019-09-05 Helyi Választási Bizottság - jegyzőkőnyv 

 

Helyi Választási Bizottság - 24/2019 számú határozata


Helyi Választási Bizottság - 25/2019 számú határozataÜröm Község Önkormányzat 2019. augusztus 21-ei

Képviselő-testületi soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének


Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1.)   Figyelemmel a 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ -ban biztosított jogkörében eljárva, továbbá figyelemmel a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a Helyi Választási Bizottság tagjául megválasztja:

- Németh Sándor                                   2096 Üröm, Táncsics M. u. 33.

- Tarapcsik Jenő                                    2096 Üröm, Táncsics M. u. 35.

- Szemerei Mihályné                             2096 Üröm, Csókavár út 66.

 

2.)   Póttagnak választja:

- Csordásné Tőkés Katalin                   2096 Üröm, Óbor sétány 2-4.

- Németh Gábor                                                2096 Üröm, Petőfi S. u. 8.

 

3.)   Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy Ve. törvényben foglaltaknak megfelelően a megválasztott tagok alakuló ülésével és eskütételével kapcsolatos eljárást készítse elő.

 

 

Határidő:       2019. augusztus 21.

 

Felelős:          Polgármester

HVI vezető

 

 

Szavazati arány: egyhangú 6 igen, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

 

Laboda Gábor sk.                                                                  Dr. Halász Mónika sk.

polgármester                                                                          jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

Üröm, 2019. augusztus 22.

 

 

Varga Lászlóné

Pénzügyi ügyintéző


Üröm Község Önkormányzat 2019. augusztus 21-ei Képviselő-testületi soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének107/2019. (VIII.21.) Kt. számú határozata a választási bizottság tagjairól

 


skmbt 28319080814280

skmbt 28319080814281

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark