Üröm Község Önkormányzat

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága

Elnökétől


A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. november 27-én (szerdán) 13.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

14.) A Magyar Ortodox Egyházmegye Kormányzó Főpap Tanácsosának kérelmében bizottsági javaslat kialakítása ortodox temető létesítése tárgyában.

 

Előadó: bizottság elnöke

 

15.) A Helyi Építési Szabályzat módosításáról bizottsági javaslat kialakítása az 1701 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

 

Előadó: bizottság elnöke

 

16.) Az Alpes Alfa. Kft. kérelmében bizottsági javaslat kialakítása a 2850/43 és 2850/42 hrsz-ú közterületek elnevezéséről.

 

Előadó: bizottság elnöke

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. november 20.

 

                                                                                   Storcz Botond sk

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark