Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől 

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 2019. szeptember 18-án (szerdán) 16.00 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 

1.) A 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.) A 2020 – 2034-ig szóló Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése (Üröm szennyvízrendszerére, felújítási és pótlási terv, beruházási terv).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.) A Cigány árok 300 fm-es szakaszára benyújtott támogatási igény önrészének saját forrás terhére történő biztosítására javaslat.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.) Üröm, Határkő utca lakóinak kérelmének véleményezése az utcában lassító küszöbök telepítésére, illetve vízelvezetésre.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.) Faültetésre bekért árajánlatokban bizottsági javaslat kialakítása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. szeptember 11.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark