Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

2019. szeptember 18-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.) Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.) Javaslat a 2020 – 2034-ig szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására (Üröm szennyvízrendszerére, felújítási és pótlási terv, beruházási terv).

 

Előadó: Polgármester

                         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.) A Cigány árok 300 fm-es szakaszára benyújtott támogatási igény önrészének saját forrás terhére történő biztosítása.

 

Előadó: Polgármester

                         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.) Üröm, Határkő utca lakóinak kérelme az utcában lassító küszöbök telepítésére, illetve vízelvezetésre.

 

Előadó: Polgármester

                         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.) Az 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv megtárgyalása, jóváhagyása.

 

Előadó: Polgármester

            Véleményező: Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság   

 

6.) Tájékoztató az 5 éves gazdasági program végrehajtásának helyzetéről, a választási ciklusban végzett munka önértékelése.

 

Előadó: Polgármester

 

7.) Üröm, Napraforgó Óvoda és Tagóvodája 5 éves munkájáról szóló intézményvezetői beszámoló megtárgyalása.

 

Előadó: Polgármester

 

8.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde 5 éves munkájáról szóló intézményvezetői beszámoló megtárgyalása.

 

Előadó: Polgármester

 

9.) Az Idősek Klubja 5 éves munkájáról szóló intézményvezetői beszámoló megtárgyalása.

 

Előadó: Polgármester

 

10.) A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 5 éves munkájáról szóló intézményvezetői beszámoló megtárgyalása.

 

Előadó: Polgármester

 

11.) Tájékoztató a közterület – felügyeleti munkáról, javaslat a hatékonyság emelésére.

 

Előadó: jegyző

 

12.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága megkeresésének megtárgyalása, állásfoglalás kialakítása a 11101 j. út helyi közúttá minősítésével kapcsolatosan.

 

Előadó: Polgármester

 

13.) Döntés Bodó Antalné, valamint Bozsó Zsuzsanna által felajánlott 1790 m2-es térmértékű terület hasznosítási céljáról.

 

Előadó: Polgármester

 

14.) Grossmann Gábor ürömi lakos panaszbeadványának megtárgyalása a repülőgépek zajkibocsátása tárgyában.

 

Előadó: Polgármester

 

15.) Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

16.) A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

 

Előadó: Polgármester

 

17.) Czakó Józsefné és a Kosztyu Kft. ismételt átirata ingatlancsere ügyben.

Előadó: Polgármester

 

18.) A Budaörsi Rendőr-Főkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése.

 

Előadó: Polgármester

 

19.) Faültetésre bekért árajánlatokban döntés. (testületi ülésen kerül kiosztásra)

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20.) Egyebek

 

 

 

Üröm, 2019. szeptember 11.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark