Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. június 26-án (szerdán) 16.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 

1.)    Magyar Ágnes, Üröm, Doktor Sándor utcai lakos kérelmében javaslat kialakítása.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)    Támogatás odaítéléséről bizottsági javaslat a szociálisan rászorult általános iskolai tanulók év végi kirándulására.

     

      Előadó: Bizottság elnöke

 

3.)    Takács Tamás Szikla közi lakos kizárólagos közterület-használatra vonatkozó kérelmében javaslat kialakítása (parkolók).

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

4.)    Májer István (Üröm, Gábor Áron sétány) kérelmében – mely a Cigány árok vészelhárítási munkáira vonatkozik – bizottsági javaslat kialakítása.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

5.)    A futópálya járulékos költségeiben való bizottsági javaslati kialakítása (világítás kiépítése, parkolók kialakítása) (szóbeli előterjesztés).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. június 19.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark