Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2019. május 29-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

NYÍLT ÜLÉS

 

1.)    Tájékoztató a rendőrség 2018. évben végzett munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetéről.

 

       Előadó: Rendőrség vezetője

 

ZÁRT ÜLÉS

 

2.)    A 3. számú védőnői körzetre kiírt pályázatra beérkezett 1 db. pályázatban döntés, a pályázó meghallgatása.

 

Előadó: polgármester

 Szociális Bizottság elnöke

Véleményező: Szociális Bizottság

 

NYÍLT ÜLÉS

 

3.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2/2011 (I. 14.), 8/2008 (IV. 21.), 6/2004 (III. 01.), 15/2007 (VI. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 22/2002 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői körzetekről.

 

Előadó: polgármester

 

4.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. nyári időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Előadó: polgármester

 

5.)    A Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt-vel korábban megkötött szerződés módosítására javaslat.

 

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.)    Az elhagyott roncsautók elszállítására együttműködési megállapodás megkötése a Transit Autómentő Segélyszolgálattal.

 

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.)    A B-Angel Biztonsági Szolgálattal 2014-ben megkötött szerződés módosítására javaslat (negyedéves díjemelésre javaslat).

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.)    Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására javaslat az Interwork Kft-vel.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.)    Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök 2018-ban lekötött tőke hozadékáról, illetve a további lekötésről.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.) Az Ürömi út – Dózsa György út és Mészégető utca sarkán lévő 60 m2-es terület rendezésére, illetve virágosítására beérkezett árajánlatokban döntés.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Örök Öröm csoport kérelme 50.000.. Ft. támogatás iránt.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.) Az iskola közétkeztetésére közbeszerzési pályázat kiírása, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításra beérkezett 3 árajánlatban döntés, a nyertes pályázó kiválasztása.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.) Az ÜBT elnökének kérelme fásítási akciójuk pénzbeli támogatására.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.) Pályázat benyújtása az Ürömi Napraforgó Óvoda konyhájának felújítására.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15.) Pályázat benyújtása a 4 csoportos bölcsőde 1 csoporttal való bővítésére, pályázati forrásból a beruházási költségek megpályázása.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.) Útépítésre pályázat benyújtása (Szeder köz, Borostyán utca, Kormorán utca)

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

17.)Ilyés Ferenc kérelme szociális otthonban fizetendő térítési díj hozzájáruláshoz.

 

Előadó: polgármester

 Szociális Bizottság elnöke

Véleményező: Szociális Bizottság

 

18.)Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott Szociális-Egészségügyi és Családügyi Bizottság döntéseiről.

 

Előadó: polgármester

 Szociális Bizottság elnöke

Véleményező: Szociális Bizottság

 

19.)A Szeder közben fekvőrendőr telepítésével kapcsolatos kérelem, illetve vélemény megtárgyalása, elbírálása.

 

Előadó: polgármester

 

20.)Lakossági fórumon elhangzott partnerségi és államigazgatási vélemények ismertetése a folyamatban lévő HÉSZ módosítását érintően.

 

Előadó: polgármester

 

21.)Egyebek

 

 

 

Üröm, 2019. május 22.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark