Üröm Község Önkormányzat

Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottsága

Elnökétől

 

 

 

 

A Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. május 29-én (szerdán) 15.00 órakor

 

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)    A 3. számú védőnői körzetre kiírt pályázatra beérkezett 1 db. pályázó meghallgatása, bizottsági javaslat kialakítása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

2.)    Ilyés Ferenc kérelmében bizottsági javaslat kialakítása szociális otthonban fizetendő térítési díj hozzájáruláshoz.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

3.)    Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott Szociális-Egészségügyi és Családügyi Bizottság döntéseiről.

 

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. május 22.

 

                                                                                   Buzás Katalin sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark