Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülését:

 

                                    2019. január 14-én (hétfőn) 16.30 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka, hogy 2018-ban olyan képviselő testületi döntések születtek, melyeknek költségvetési vonzata van. A 2019. évi költségvetés hiánya miatt a feladatok végrehajtására az előzetes intézkedéseket meg kell tenni.  

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)    Döntés a rendőrség kérelmében a 2 db. Skoda típusú gépjárműre a megkülönböztető hang-és fényjelző berendezések költségeinek biztosításáról a csatolt árajánlat szerint.

 

      Előadó: polgármester 

 

2.)    Üröm Község Önkormányzata és Herhof Zsolt között létrejött használatba adási megállapodás 4.) pontjának teljesítésére döntések meghozatala.

 

      Előadó: polgármester

 

3.)    Felhatalmazás árajánlat bekérésére az Ürömi út körforgalomtól a Boglárka utcáig 505 fm-en 1,4 széles, összesen 707 m2 járda megépítésére.

     

      Előadó: polgármester 

 

 

Üröm, 2019. január 14.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark