Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

2018. november 28-án (szerdán) 14.00 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.) A 016 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára bizottsági javaslat kialakítása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megállapodás, illetőleg adásvételi szerződés véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.) A közvilágítás korszerűsítésével összefüggő energiavásárlásra vonatkozó szerződés véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.) A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának megkeresésében való döntés bizottsági megtárgyalása (védőnők részére eszközbeszerzés)

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.) Üröm, Ürömi út csatorna fedlapjai rendbetételére két ülés között hozott döntés, illetve vállalkozói szerződés véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.) A 2018. évi karácsonyi élelmiszer utalványok pénzügyi fedezetének biztosításának véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

Üröm, 2018. november 21.

                                                                                  

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark