Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2018. november 28-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2018. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Előadó: Jegyző

 

2.) A 016 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala.

 

Előadó: Alpolgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megállapodás, illetőleg adásvételi szerződés jóváhagyása.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.) A közvilágítás korszerűsítésével összefüggő energiavásárlásra vonatkozó szerződés utólagos jóváhagyása.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.) A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának megkeresésében való döntés (védőnők részére eszközbeszerzés)

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.) Üröm, Ürömi út csatorna fedlapjai rendbetételére két ülés között hozott döntés, illetve vállalkozói szerződés utólagos jóváhagyása.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.) Döntés a 2018. évi karácsonyi élelmiszer utalványok pénzügyi fedezetének biztosításáról.

 

Előadó: Szociális - Egészségügyi és Családügyi Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.) Javaslat a településszerkezeti terv módosítására.

 

Előadó: Polgármester

 

9.) A képviselők tájékoztatási kötelezettségéről a választópolgárokkal való kapcsolattartásról. (Mötv. 32. § (2.) bekezdés k) pont írásos előterjesztés).

 

Előadó: polgármester

 

10.) A 2019. évi nyári fesztivál előkészítésével összefüggő polgármesteri felhatalmazásról döntés.

 

Előadó: Papp Ákos, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

 

11.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

12.) A Napraforgó Óvoda téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

13.) Az Idősek Napközi Otthona téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

14.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató

 

Előadó: jegyző

 

 

 

Üröm, 2018. november 21.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark