Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint elkészíttette

Településképi Arculati Kézikönyvét és

Településképi rendeletét

melyek

  • Üröm Község honlapján és
  • a PMH Főépítészi Irodájában

megtekinthetők.

  • A dokumentumokról lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatalban 2018. február 20-án kedden délután 17 órakor.

Észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon vagy az azt követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában személyes átadással vagy email útján tehetik meg.

 

2018. február 12.

A hirdetményben szereplő dokumentumok a következők:

 

 


 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark