Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                   2017. november 02-án (csütörtökön) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

ZÁRT ÜLÉS

1.)      Az Idősek Napközi Otthona vezetői álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett pályázat elbírálása, a pályázó meghallgatása. (Javaslatát az eseti bizottság az ülésen terjeszti a testület elé)

      Előadó: Polgármester

                  Eseti bizottság elnöke

      Véleményező: Eseti Bizottság

NYÍLT ÜLÉS

2.)      Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.03.) önkormányzati rendelete a 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)      Üröm Község Önkormányzat településfejlesztési koncepciójára előkészített munkaközi anyag véleményezése.

      Előadó: Polgármester

                  Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

5.)      Döntés az Üröm, Fő u. 119. szám alatti társasház 2045/0/A/2 hrsz-ú lakásának eladásában (Balogh Ferenc és Baloghné Fodor Beáta kérelme).

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)      Döntés az Üröm, Fő u. 119. szám alatti társasház 2045/0/A/1 hrsz-ú lakásának eladásában (Matisz Péter kérelme).

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)      Közbeszerzés kiírása Üröm közvilágításának korszerűsítésére (LED izzós világítás), illetve a közbeszerzés lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)      Kiss Attila kérelmében döntés, településrendezési szerződés jóváhagyása.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)      A 2017. évi veszélyes hulladék elszállítására bekért árajánlatban döntés.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)  Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére javaslat.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11.)  10 db. közterületi kézi hulladékgyűjtő beszerzésére beérkezett árajánlatban döntés.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12.)  A Gankaku Sportegyesület kérelme működésének támogatására.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13.)  A Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóság végzésében foglalt feltételek biztosítására testületi döntés az Ürömi Tükör című helyi újság kiadását illetően.

      Előadó: Polgármester

14.)  Papp Ákos, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme az intézmény téli zárva tartására vonatkozóan.

      Előadó: Polgármester

Üröm, 2017. október 26.

                                                                            Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark