Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. január 30-án (szerdán) 15.30 órakor

 

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)  Pályázat kiírásáról bizottsági javaslat az ürömi civil szervezetek 2019. évi támogatására.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)  Bizottsági javaslat kialakítása kiskorú Vámos Dávid támogatására benyújtott Vámos László és Kleofás Gabriella szülők kérelmében.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

3.) Közbeszerzési eljárás kiírásának véleményezése a település szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 381 hrsz-ú ingatlan hasznosításának előzetes véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.) A 2018. évre elfogadott belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.) A 2019. évi közbeszerzési terv véleményezése.

                             

Előadó: Bizottság elnöke

 

7.) Bizottsági javaslat kialakítása a Kosztyu Kft. vezetői által benyújtott kérelemben, mely a képviselő-testület 157/2018 (XI.28.) Kt. számú határozatának felülvizsgálatára vonatkozik.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

8.) Zajcsökkentésre vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezet jóváhagyásának véleményezése (Enviroplus Kft.)

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

9.) Javaslat a 078/21 hrsz-ú ingatlanból 267 m2 ingatlanrész megvásárlásával összefüggésben a 140/2015 (IX.23.) Kt. számú határozat módosítására (Aranyosi László).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

10.) Bizottsági javaslat a Szeder köz lakóinak kérelmében forgalomcsillapító küszöbök telepítésére.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

      11.) A GDPR-ból adódó feladatok elvégzésére beadott árajánlatokban javaslat kialakítása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. január 23.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark