Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2019. január 30-án (szerdán) 16.30 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 14/2001 (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról.

 

      Előadó: Polgármester

 

2.)  Pályázat kiírása az ürömi civil szervezetek 2019. évi támogatására.

 

      Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.)  Döntés kiskorú Vámos Dávid támogatására benyújtott Vámos László és Kleofás Gabriella szülők kérelmében.

 

      Előadó: Szociális Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.) Közbeszerzési eljárás kiírása a település szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására.

 

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 381 hrsz-ú ingatlan hasznosításának előzetes véleményezése.

 

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.) Jelentés a 2018. évre elfogadott belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.

 

      Előadó: Jegyző

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.) A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.

                             

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.) Döntés a Kosztyu Kft. vezetői által benyújtott kérelemben, mely a képviselő-testület 157/2018 (XI.28.) Kt. számú határozatának felülvizsgálatára vonatkozik.

 

Előadó: Alpolgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.) Zajcsökkentésre vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezet jóváhagyására javaslat. (Enviroplus Kft.)

 

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.) Javaslat a 078/21 hrsz-ú ingatlanból 267 m2 ingatlanrész megvásárlásával összefüggésben a 140/2015 (IX.23.) Kt. számú határozat módosítására (Aranyosi László).

 

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Döntés a Szeder köz lakóinak kérelmében forgalomcsillapító küszöbök telepítésére.

 

Előadó: Polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.)Tájékoztató a GDPR hatályba léptetését követő feladatok végrehajtásáról a polgármesteri hivatal adatvédelmi rendszerét illetőn.

 

Előadó: jegyző

 

      13.) A GDPR-ból adódó feladatok elvégzésére beadott árajánlatokban döntés.

 

Előadó: Jegyző

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.) Üröm Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött    megállapodás 2019. évre vonatkozó (Ntv. előírása) felülvizsgálata és aktualizálása.

 

Előadó: Jegyző

 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

 

Előadó: polgármester

             Jegyző

 

16.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető bővítésével kapcsolatos eljárás indítására. (Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra).

 

Előadó: polgármester

 

 

Üröm, 2019. január 23.

 

                                                                                   Laboda Gábor sk

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark