Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon Véradókat vár a Magyar Vöröskereszt

 

Budapest, 2013. január 23. - Az elmúlt napok zord téli időjárása miatt csökkent a véradói aktivitás és több véradás is elmaradt az országban. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szervezett véradásokon.

Az elmúlt hét kemény téli időjárása megnehezítette a véradószervezők munkáját is.A hirtelen jött nagy mennyiségű hó miatt az ország több pontján is maradt el véradás és a véradói aktivitás is kismértékű csökkenést mutatott.Ezzel szemben a csúszós, havas utak miatt nőtt a balesetek száma, így a vérfelhasználás is.

A héten 135 vöröskeresztes helyszínen, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben is várják az önkéntes segítőket véradásra. Az országszerte szervezett, lakóhelyhez legközelebbi véradások helyszíneiről és időpontjairól a www.veradas.hu és a www.ovsz.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges.

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Országos Vérellátó Szolgálat

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Gyászjelentés

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Hirdetmény

Üröm, 064/65 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat.

 

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRE

Értesítjük az ürömi lakosokat, hogy 2013. évben a tüdőszűrés az alábbiak szerint történik.

 

A vizsgálat

                   helye: Üröm, Iskola utca 4. (Közösségi Ház)

         ideje: 2013. január 29.- 2013. február 08.

                           

                            január 29. kedd                8 órától  - 14 óráig

                            január 30. szerda             12 órától - 18 óráig

                            január 31. csütörtök          8 órától  - 14 óráig

                            február 1. péntek               8 órától  - 14 óráig

                            február 4. hétfő                 12 órától - 18 óráig,

                            február 5. kedd                  8 órától - 14 óráig.

                            február 6. szerda               12 órától - 18 óráig,

                            február 7. csütörtök           8 órától - 14 óráig

                            február 8. péntek               8 órától - 14 óráig

 

Fontos tudnivaló!

 

  • Személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.

 

 

 

 

Üröm Község Polgármesteri

           Hivatala

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 2013. január 16.-án (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Tájékoztatás

Tájékoztatás a járási hivatal hatáskörébe kerülő ellátásokról és az építéshatósági tevékenységről

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet értelmében 2013. január 1. napjától a következő változások léptek életbe:

A jegyző helyett a járási hivatal jár el ( Pilisvörösvári Járási Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.) a következő – a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó – ügyekben:

  • alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj
  • alanyi ill. normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
  • időskorúak járadéka
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A jegyző helyett a járási gyámhivatal jár el (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.) valamennyi – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés – ügyekben.

Kivételt jelentenek ez alól - többek közt- a következő ellátások, melyek továbbra is a jegyző hatáskörébe tartoznak:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
  • kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása
  • óvodáztatási támogatás

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 34.§-a módosította az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, mely az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.

 

Üröm közigazgatási területére vonatkozó építéshatósági kérelmeket 2013. január 1.-től Pilisvörösvár jegyzőjénél lehet előterjeszteni. (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

 

Üröm, 2013. január 7.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark