Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon Tájékoztatás

Tájékoztatás a járási hivatal hatáskörébe kerülő ellátásokról és az építéshatósági tevékenységről

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet értelmében 2013. január 1. napjától a következő változások léptek életbe:

A jegyző helyett a járási hivatal jár el ( Pilisvörösvári Járási Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.) a következő – a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó – ügyekben:

  • alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj
  • alanyi ill. normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
  • időskorúak járadéka
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A jegyző helyett a járási gyámhivatal jár el (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.) valamennyi – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés – ügyekben.

Kivételt jelentenek ez alól - többek közt- a következő ellátások, melyek továbbra is a jegyző hatáskörébe tartoznak:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
  • kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása
  • óvodáztatási támogatás

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 34.§-a módosította az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, mely az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.

 

Üröm közigazgatási területére vonatkozó építéshatósági kérelmeket 2013. január 1.-től Pilisvörösvár jegyzőjénél lehet előterjeszteni. (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

 

Üröm, 2013. január 7.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Hirdetmény!

Üröm külterület 0100/184 hrsz-u, 0100/187 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat.

 

Üröm Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

2096. Üröm, Iskola utca 10.

 

Telefon: 06-26-350-054/115 mellék. Fax.: 06-26-350-187

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Ügyintéző neve: Devecsainé Váradi Mária

Ügyszám: 7063/2012.

 

Kifüggesztés helye:       Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

2096 Üröm, Iskola u.10.

Kifüggesztés napja: 2012. december 21.

Levétel napja: 2013. január 07.

 

Tárgy: Üröm külterület 0100/184 hrsz-ú, és a 0100/187 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat kifüggesztése.

 

Vételi ajánlat létrejötte a 0100/184 hrsz-ú, és 0100/187 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanokkal kapcsolatban.

Vételi ajánlat összege: 3.100.000.-Ft.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78.§ (10) bekezdés szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

 

Kelt: Üröm, 2012. december 20.

 

Dr.Balogh Szilvia s. k.

Jegyző

 

Forrás:-

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Lakossági értesítő

 

1.

Üröm Község az 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) 9. § (2) bekezdésének megfelelően 2012. 11. 23-án előzetes értesítés kiküldésével hatályos településrendezési eszközeinek módosítást kezdeményezte.

2.

Üröm Község Képviselő Testülete 243/2012 (XI.28.) számú határozatával a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.08.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően térségi területfelhasználási engedélykérelem benyújtását határozta el.

A területrendezési hatósági eljárás a fenti rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja (területcsere) és db) pontja (beépítésre szánt terület kivételes kijelölése) szerint történik.

Az érintett területek a 21-es tábla egyes ingatlanjai (021/12, /13, /15, /17-22, /27, /40, /41, /43, /57, /63-70, /76) és a kertes mezőgazdasági terület (volt zártkert) egyes ingatlanjai (0100/6, /8-9, /11-13, /18, /25-27, /35, /37-38, /41-42, /45, /47-57, /59-60, /62-74, /76, /78-81, /93-132, /135, /142-148, /150, /152, /160-176, /182-187, 0102/2-7, 2774/1-4.

3.

Fenti iratok és dokumentációk megtekinthetők Üröm Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal titkárságán (2096 Üröm, Iskola utca 10.) 2013. január 16-ig.


Városy Péter

főépítész

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon HIRDETMÉNY

Üröm, 093/27 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás-vételi szerződés.

 

Üröm Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

2096. Üröm, Iskola utca 10.

 

Telefon: 06-26-350-054/115 mellék. Fax.: 06-26-350-187

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Ügyintéző neve: Devecsainé Váradi Mária

Ügyszám: 6614/2012.

 

Kifüggesztés helye:       Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

2096 Üröm, Iskola u.10.

Kifüggesztés napja: 2012. november 29.

Levétel napja: 2012. december 17.

 

Tárgy: Üröm 093/27 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás-vételi szerződés kifüggesztése.

 

Adás-vételi szerződés létrejötte a 093/27 hrsz-ú 6060 m2 területü rét megnevezésű ingatlanra.

Vételár: 22.000.000.-Ft.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78.§ (10) bekezdés szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

 

Kelt: Üröm, 2012. november 28.

 

Dr.Balogh Szilvia s. k.

Jegyző

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Hirdetmény!

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2096 Üröm, Iskola utca 10.

Telefon: 06-26-350-054/115 mell. Fax: 06-26-350-187. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szám: 6221/2012.

Üi.: Kovács Éva

 

Üröm Község Önkormányzat Jegyzője értesítem az ismeretlen helyen tartózkodó Péter Józsefet, hogy lakcímének és lakcímigazolványának ügyében döntést hoztam. A részére szóló 6221/2012. számú hivatalos iratot Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályán (2096. Üröm, Iskola utca 10. szám alatt) ügyfélfogadási időben: hétfőn 13 órától 16. óráig szerdán 8 órától 12 óráig, és 13 órától 17 óráig, valamint pénteken 8 órától 14 óráig veheti át.

Intézkedésem a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL.

törvény 80. §-án alapul.

Üröm, 2012. november 26.

Dr.Balogh Szilvia

jegyző

Záradék:

 

Kifüggesztve: 2012. november 26.

Levéve:           2012. december 11.

.

Üröm, 2012. november 26.

                                                                                              Dr.Balogh Szilvia

                                                                                                          jegyző

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                   2012. november 28.-án (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark