Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon Hirdetmény

2019 04_02hirdetmeny

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Tájékoztató

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, adóügyeiket kötelesek elektronikusan intézni.

Az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP): https://ohp-20.asp.lgov.hu/

NYOMTATVÁNYOK LETÖLTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA A KÖVETKEZŐ LINKEN: https://ohp.asp.lgov.hu/szolgaltatasok?currentUrl=kivalaszt&;googleAnalyticsCode=+UA-63432447-1

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval.

Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat. Szintén itt található meg a Hivatali kapuk listája (https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/hivatal_lista.pdf), amely az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló KRID kódot és elnevezést tartalmazza.

Üröm Polgármesteri Hivatal elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:

Hivatal rövid neve: UROMPH
KRID: 404028158”

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

2019. március 27-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

Bővebben...

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

2019. március 27-én (szerdán) 16.00 órakor

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

 

  1. A képviselő-testület döntésének megfelelően előkészített használatba adási szerződés véleményezése az Üröm, Táncsics u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

  1. Bizottsági javaslat kialakítása a Völgyliget lakópark lakóközössége nevében előterjesztett kérelemben.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

  1. Bizottsági javaslat kialakítása a 2019. évi parkgondozási munkákra benyújtott árajánlatokban.  

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

  1. Bizottsági javaslat kialakítása az M0 csomópontot érintő településrendezési eszközökről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2019. március 20.


Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

 

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

 

2019. március 27-én (szerdán) 15.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

 

  1. Az önkormányzat helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.

 

Előadó: bizottság elnöke

 

  1. Üröm zajtérképének végrehajtására előkészített intézkedési terv véleményezése.

 

Előadó: bizottság elnöke

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2019. március 20.

 

Storcz Botond sk.


 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM


ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁIÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan(2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program - az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

 

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése.Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

 

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

 

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

 

EFOP 3.1.4-15-2015-00001                VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

efop              vekop

 

További információk:

www.emet.gov.hu 

 


 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark