Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. június 26-án (szerdán) 16.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 

1.)    Magyar Ágnes, Üröm, Doktor Sándor utcai lakos kérelmében javaslat kialakítása.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)    Támogatás odaítéléséről bizottsági javaslat a szociálisan rászorult általános iskolai tanulók év végi kirándulására.

     

      Előadó: Bizottság elnöke

 

3.)    Takács Tamás Szikla közi lakos kizárólagos közterület-használatra vonatkozó kérelmében javaslat kialakítása (parkolók).

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

4.)    Májer István (Üröm, Gábor Áron sétány) kérelmében – mely a Cigány árok vészelhárítási munkáira vonatkozik – bizottsági javaslat kialakítása.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

5.)    A futópálya járulékos költségeiben való bizottsági javaslati kialakítása (világítás kiépítése, parkolók kialakítása) (szóbeli előterjesztés).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. június 19.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Üröm Község Önkormányzat

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

 

                                    2019. június 26-án (szerdán) 16.00 órakor

 

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:      

 

1.)    A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslat, valamint a 77/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat módosítása.

 

       Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)    A környezetvédelmi program intézkedési tervének értékelése, a végrehajtott feladatokról tájékoztató.

 

      Előadó: Bizottság elnöke

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. június 19.

 

                                                                                   Storcz Botond sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2019. június 26-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)    Üröm Község Önkormányzat__2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

 

      Előadó: Polgármester

 

2.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a __/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól alkotott 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

      Előadó: Polgármester

 

3.)    A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslat, valamint a 77/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat módosítása.

 

       Előadó: Polgármester

                    Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

4.)    A környezetvédelmi program intézkedési tervének értékelése, a végrehajtott feladatokról tájékoztató.

 

      Előadó: Polgármester

                    Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

5.)    Magyar Ágnes, Üröm, Doktor Sándor utcai lakos kérelmében javaslat kialakítása, illetve döntés.

 

       Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.)    Támogatás odaítéléséről döntés a szociálisan rászorult általános iskolai tanulók év végi kirándulására.

     

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.)    Takács Tamás Szikla közi lakos kizárólagos közterület-használatra vonatkozó kérelmében döntés (parkolók).

 

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.)    Májer István (Üröm, Gábor Áron sétány) kérelmében – mely a Cigány árok vészelhárítási munkáira vonatkozik – testületi döntés.

 

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.)    EnviroPlus Kft. által elkészített Ürömi zajtérképre épülő intézkedési terv kiegészítésére javaslat, az intézkedési terv elfogadásában döntés.

 

Előadó: polgármester

             

10.) Czakó Józsefné és a Kosztyu Kft. képviseletében dr. Kiss Gergő László ügyvéd által előterjesztett egyezségi ajánlatban döntés.

 

      Előadó: Polgármester

 

11.) Polgármesteri tájékoztató a hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

 

      Előadó: Polgármester

 

12.) A 3. számú védőnői gondozói terület álláshelyére pályázat kiírása.

 

Előadó: Polgármester

 

13.) Döntés a 2019. évi burgonya, hagyma és száraztészta természetbeni szociális juttatás odaítéléséről.

 

Előadó: Polgármester

 

14.) Polgármesteri tájékoztató szúnyoggyérítési ügyben két ülés között tett intézkedéséről, valamint felhatalmazás kérése az ülésszünet időszakára.

 

Előadó: Polgármester

 

15.) Az Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiegészítő tájékoztatója a 2018-ban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról.

 

Előadó: Polgármester

 

16.) Döntés a művelődési ház nyári zárva tartásának idejéről.

 

Előadó: Polgármester

 

17.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

 

Előadó: jegyző

 

18.) A futópálya járulékos költségeiben való döntés (világítás kiépítése, parkolók kialakítása) (szóbeli előterjesztés).

 

Előadó: Polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS (Az előterjesztések a képviselő-testületi ülésen kerülnek kiosztásra.)

 

19.) Dr. Mezina Kornélia szülő kiskorú gyermeke óvodai felvételét elutasító határozat elleni fellebbezésében döntés.

                       

      Előadó: polgármester

 

20.) Oporné Kövi Piros szülő kiskorú gyermeke óvodai felvételét elutasító határozat elleni fellebbezésében döntés.

                       

      Előadó: polgármester

 

21.) Mikes Bence szülő kiskorú gyermeke óvodai felvételét elutasító határozat elleni fellebbezésében döntés.

                       

      Előadó: polgármester

 

22.) Bodnárik Eszter szülő kiskorú gyermeke óvodai felvételét elutasító határozat elleni    fellebbezésében döntés.

                       

      Előadó: polgármester

 

23.) Sándorné Antal Ildikó szülő kiskorú gyermeke óvodai felvételét elutasító határozat elleni fellebbezésében döntés.

                       

      Előadó: polgármester

 

 

 

Üröm, 2019. június 19.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Ivóvízkorlátozás!

Mellékelten olvasható a Dmrv zrt felhívása!

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon Figyelem!

kanikula1

kanikula2

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark

PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. június 13-án (csütörtökön) 19 óra 05 perc és 20 óra 35 perc között kerül sor Üröm közigazgatási területén a légi kémiai szúnyogirtásra.

 

A földi kémiai irtás időpontja ugyancsak 2019. június 13. csütörtökön esti-éjjeli órákban történik.

 

A szúnyogirtást Üröm Község Önkormányzata rendelte meg, és finanszírozza.

 

Megnyugtatásként közlöm, hogy az irtáshoz felhasznált vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen!

 

Felhívom a méheket tartók figyelmét, hogy a jelzett időpontban gondoskodjanak a kaptárok letakarásával a méhcsaládok védelméről.

 

Üröm, 2019. június 12.

 

                                                                                               Laboda Gábor

                                                                                               polgármester

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark