Üröm Község Önkormányzat

Polgármesterétől

 

MEGHÍVÓ

Az Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

2011. november 29.-én (kedden) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme


 

Javasolt napirendi pontok:


1. A 2012. évi tervkoncepcióra javaslat kidolgozása-

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


2. A 2011. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről tájékoztató, figyelemmel az Áht vonatkozó előírásaira.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági Bizottság


3. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _______/2011 (____._____) számú rendelete a 2012. évi szilárdhulladék szállítás díjáról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


4. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _________/2011 (____.____) számú rendelete a 2012. évi csatornaszolgáltatási díjakról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


5. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2011 (___._____) számú rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsődében a 2012. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


6. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _______/2011 (_____._____) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


7. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ______/2011 (______.______) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Napraforgó Óvodában a 2012. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


8. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _______/2011 (_____.____) számú önkormányzati rendelete a 3/2010 (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


9. Üröm Szent György Plébánia Karitasz csoportvezetőjének kérelme koszorú készítés költségeinek támogatásában.

Előadó: polgármester


10. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft tájékoztatója a 2012. évi közvilágítási aktív elem üzemletetési díjáról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


11. Walczer Károlyné kérelme szállítási díjhoz való hozzájárulás tárgyában.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


12. A pest megyei rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között 2011. június 06.-án megkötött megállapodás módosításának jóváhagyásában való döntés.

Előadó: polgármester


13. A Hérics utca szabályozási szélességének módosításában való döntés.

Előadó: polgármester

14. Egyebek


Üröm, 2011. november 15.

                                                                                                                                                                                           Laboda Gábor sk.

 

vissza_out