A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

2020. Június 24-én (szerdán) 16:00 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pont:

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsággal együtt véleményező napirendi pontok:

1.) Kosztyu Műkőipari Kft és Üröm Község Önkormányzata terület használati ügye

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

( A döntés egyszerű többséget igényel)

2.) Tájékoztató a 2020.évre tervezett beruházások előkészítésének, megvalósulásának helyzetéről. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

3.) Előterjesztés Sadove településrészen meglevő oszlopokon közvilágítási lámpák felszerelése

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

4.) Előterjesztés Üröm, Fő utca, Kert utca közötti bekötő úton közvilágítási lámpa felszerelésére

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

5.) Péterhegyi játszótérre napvitorla felszerelése

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

6.) Kecskerágó utca útépítés -csapadékvíz elvezetés beruházásról döntéshozatal

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

7.) Vis major pályázat ( 2020) Völgyliget kármentesítési költségeinek támogatására pályázat benyújtása

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

8.) Döntéshozatal a Belügyminisztérium, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.pályázaton történő pályázat benyújtására.

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

Ügyrendi Bizottsággal együtt véleményező napirendi pontok:

9.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.számú önkormányzati rendelet a 2/2019(03.01) sz. önkormányzati rendelete a település 2019.évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

10.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020 számú önkormányzati rendelete a 2019.évi települési költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

11.) Üröm Község Képviselő-testületének .../2020.számú rendelete a település 3/2020.(02.14) számú rendelete a település 2020. évi költségvetéséről módosításáról.

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdásági Bizottság véleményező napirendi pontok:

12.) Jelentés a 2019.évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról, összefoglalva az ellenőrzések megállapításait, javaslatait.

Előadó: jegyző

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

13.) Előterjesztés Üröm Község 2020.évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: polgármester, jegyző

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

14.)/ Tájékoztatás a település 2020. évi kátyúzási munkálatairól ( szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester, jegyző

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

15.) Tájékoztató a non-profit szervezeteknek 2019.évben nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásnak tapasztalatairól, a támogatott szervezetek éves beszámolóinak ismertetése.

Előadó: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

16.) Előterjesztés a 1045 hrsz-u ingatlan adás-vételére

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

17.) Előterjesztés az Egészségházban található 21 m2 területű önkormányzati ingatlan bérbeadására

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel

18.) Vis major pályázat (2019) Cigány-árok helyreállítási munkáihoz elnyert támogatás önerő biztosítása (111/2019 (09.18) és 129/2019(10.10) sz. önk. határozat visszavonása)

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

Üröm, 2020. június 19., Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark