A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

2020. Június 24-én (szerdán) 15:30 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pont:

1.) Előterjesztés a 2020.évi szúnyoggyérítés megrendelésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazásra

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

2.) Előterjesztés utca elnevezésre

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Környezetvédelmi és Települési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

3.) Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatója Üröm Község Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról.

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

Ügyrendi Bizottsággal együtt véleményező napirendi pontok:

4.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020 számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről alkotott 9/2015(IV.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról..

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

5.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.számú önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2018módosította .../2020.(06..) sz.önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

6.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020 számú önkormányzati rendelete az Üröm településképnek védelméről szóló 4/2018 (III.29) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttesen véleményező napirendi pontok:

7.) Kosztyu Műkőipari Kft és Üröm Község Önkormányzata terület használati ügye

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

8.) Tájékoztató a 2020.évre tervezett beruházások előkészítésének, megvalósulásának helyzetéről.(szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

9.) Előterjesztés Sadove településrészen meglevő oszlopokon közvilágítási lámpák felszerelése

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

10.) Előterjesztés Üröm, Fő utca, Kert utca közötti bekötő úton közvilágítási lámpa felszerelésére

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

11.) Péterhegyi játszótérre napvitorla felszerelése

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

12.) Kecskerágó utca útépítés -csapadékvíz elvezetés beruházásról döntéshozatal

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

13.) Vis major pályázat ( 2020) Völgyliget kármentesítési költségeinek támogatására pályázat benyújtása

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

14.) Döntéshozatal a Belügyminisztérium, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.pályázaton történő pályázat benyújtására.

Előadó: polgármester. jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

Üröm, 2020. június 19., Storcz Botond sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark