Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

2020.június 24. -én (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

1.) Óvodavezetői pályázat

Előadó: polgármester

Véleményező: Kulturális Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

2.) Bölcsödé vezetői pályázat.

Előadó: polgármester

Véleményező: Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság

( A döntés minősített többséget igényel)

3.) Kosztyu Műkőipari Kft és Üröm Község Önkormányzata terület használati ügye

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

4.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.számú önkormányzati rendelet a 2/2019(03.01) sz. önkormányzati rendelete a település 2019.évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

5.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020 számú önkormányzati rendelete a 2019.évi települési költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

6./Jelentés a 2019.évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról, összefoglalva az ellenőrzések megállapításait, javaslatait.

Előadó: jegyző

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

7.) Előterjesztés Üröm Község 2020.évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: polgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

8.) Üröm Község Képviselő-testületének .../2020.számú rendelete a település 3/2020.(02.14) számú rendelete a település 2020. évi költségvetéséről módosításáról.

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

9.) Tájékoztatás a település 2020. évi kátyúzási munkálatairól ( szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

10.) Tájékoztató a nonprofit szervezeteknek 2019.évben nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásnak tapasztalatairól, a támogatott szervezetek éves beszámolóinak ismertetése.

Előadó: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

11.) Tájékoztató Üröm község közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség 2019.évben végzett munkájáról

Előadó: Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnoka

Véleményező: Közrendvédelmi, Ifjúsági és Sport Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

12.) Előterjesztés az 1997.évi XXXI.tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Előadó: jegyző

Gyermekjóléti Szolgálat vezető

Véleményező: Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

13.) Beszámoló az Idősek Napközi Otthona 2019.évi munkájáról

Előadó: INO vezetője

Véleményező: Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

14.) Tájékoztató az Ürömi Sport Club 2019.évi tevékenységéről.

Előadó: ÜSC Elnöke

Véleményezi: Közrendvédelmi, Ifjúsági és Sport Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

15.) Előterjesztés az Ürömi Polgármesteri Hivatal a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: polgármester

Véleményező: Ügyrendi Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

16.) Tájékoztató a 2020.évre tervezett beruházások előkészítésének, megvalósulásának helyzetéről. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

17.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi nyári zárva tartási idejének meghatározása.

Előadó: polgármester

Véleményező: Kulturális Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

18.) Előterjesztés a 2020.évi szúnyoggyérítés megrendelésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazásra

Előadó: polgármester

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

19.) Előterjesztés utca elnevezésre

Előadó: polgármester

Véleményező: Környezetvédelmi és Települési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

20.) Előterjesztés a 1045 hrsz-u ingatlan adás-vételére

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

21.) Előterjesztés az Egészségházban található 21 m2 területű önkormányzati ingatlan bérbeadására

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

22.) Előterjesztés Sadove településrészen meglevő oszlopokon közvilágítási lámpák felszerelése

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

23.) Előterjesztés Üröm, Fő utca, Kert utca közötti bekötő úton közvilágítási lámpa felszerelésére

Előadó: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

24.) Péterhegyi játszótérre napvitorla felszerelése

Előadó: polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

25.) Kecskerágó utca útépítés -csapadékvíz elvezetés beruházásról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

26.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020 számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről alkotott 9/2015(IV.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

27.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.számú önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2018módosította .../2020.(06..) sz.önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

28.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020 számú önkormányzati rendelete az Üröm településképnek védelméről szóló 4/2018 (III.29) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés minősített többséget igényel)

29.) Vis major pályázat (2019) Cigány-árok helyreállítási munkáihoz elnyert támogatás önerő biztosítása (111/2019 (09.18) és 129/2019(10.10) sz. önk. határozat visszavonása)

Előadó: polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

30.) Vis major pályázat ( 2020) Völgyliget kármentesítési költségeinek támogatására pályázat benyújtása

Előadó: polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

31.) Depónia Nonprofit Kft. Tájékoztatója Üröm Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról.

Előadó: polgármester

Véleményezi: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

32.) Döntéshozatal a Belügyminisztérium, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.pályázaton történő pályázat benyújtására.

Előadó: polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

(A döntés egyszerű többséget igényel)

33.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

Előadó: polgármester

Üröm, 2020. június 19., Laboda Gábor, polgármester

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark