Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2020. február 26-án (szerdán) 16.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)   A non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása. 

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)   Üröm – Pilisborosjenő Református Társegyházközség támogatási kérelme.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.)   A polgármester írásos tájékoztatója a vagyonrendeletben szabályozott átruházott hatáskörben történő jogkör gyakorlásáról.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.)   Községi temető bővítésére beérkezett árajánlatokban döntés

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.)   A Gamma Kommunikációs Kft. és az önkormányzat között létrejött szerződés jóváhagyása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.)   A 145/2019. (XI. 27.) Kt. számú határozat módosítása

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

7.)   Közvilágítás korszerűsítés I. ütemének árajánlataiban döntés

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

8.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2020. (…..) önkormányzati rendelete a 11/2008. (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

Üröm, 2020. február 21.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark