Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2019. november 27-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

NYÍLT ÜLÉS

 

1.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről alkotott 12/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete módosítására.

 

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

 

2.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Előadó: Polgármester

              Jegyző

 

3.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 14/2016 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

            Jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.) Becker Norbert Gyula Hajdúszoboszlói kirándulás buszköltségének támogatására beadott kérelmében döntés.

 

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.) Hivert Daniella érzelmi edukációs foglalkozások támogatására beadott kérelmében döntés.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.) A Rákóczi utca lakóinak kérelmében döntés forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.) Csóti Attila és Csótiné Alexa Éva kérelmében döntés a Tüzér utca végén lévő sorompó elé virágládák telepítéséről.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.) A Tücsök utca csapadékvíz elvezetésére beérkezett tervezési ajánlatokban való döntés.

 

Előadó: Kelemen Márta alpolgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.) A Völgyliget lakóparkban belterületi lakóutcák aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz – elvezetési és forgalomtechnikai tervezésre beérkezett ajánlatokban való döntés.

 

Előadó: Kelemen Márta alpolgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Fucskó János kérelmében döntés Üröm, belterület 255/1 hrsz-ú telken található üzlethelyiség alatti terület bérbeadásáról.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.) Vámos László és Kleofás Gabriella ismételten benyújtott támogatási kérelmében döntés.

 

Előadó: Kelemen Márta alpolgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére.

 

Előadó: Polgármester

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14.) A Magyar Ortodox Egyházmegye Kormányzó Főpap Tanácsosának kérelmében döntés ortodox temető létesítése tárgyában.

 

Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

15.) A Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntés az 1701 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

 

Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

16.) Az Alpes Alfa. Kft. kérelmében döntés a 2850/43 és 2850/42 hrsz-ú közterületek elnevezéséről.

 

Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

17.) Mészáros – Kiss Eszter kérelmének megtárgyalása az „IRM” név engedélyezéséről.

 

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

 

18.) A 3. számú védőnői gondozói terület álláshelyére pályázat kiírása.

 

Előadó: Kelemen Márta alpolgármester

 

19.) A 2019. évi veszélyes hulladék elszállítására megküldött szerződés-tervezet, illetve árajánlat jóváhagyása.

 

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

 

20.) A Művelődési Ház és Könyvtár téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

21.) A Napraforgó Óvoda téli zárva tartásában döntés.

           

Előadó: polgármester

 

22.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

23.) Az Idősek Napközi Otthona téli zárva tartásában döntés.

 

Előadó: polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

24.) A Bursa Hungarica pályázatok elbírálásában való döntés.

 

Előadó: polgármester

 Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság elnöke

            Véleményező: Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság

 

 

 

Üröm, 2019. november 20.

 

                                                                                   Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark