Üröm Község Önkormányzat

Polgármesterétől

 MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43 §., valamint az önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepélyes alakuló ülését

 

 

                                    2019. október 30. napjára (szerda) 17 órára

 

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Üröm Község Polgármesteri Hivatalának Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)   A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati választások eredményéről, annak törvényes lefolytatásáról.

 

      Előadó: Németh Sándor a HVB elnöke

 

2.)   A Képviselő-testület tagjainak, majd a polgármesternek az eskütétele, megbízólevelek átadása.

 

      Előadó: Németh Sándor a HVB elnöke

 

3.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete a 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 

Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

4.)   Alpolgármesterek megválasztására 3 fős előkészítő bizottság létrehozása.

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

5.)   Alpolgármesterek választása, eskütétele (zárt ülés keretében, amennyiben kéri az érintett, titkos szavazás, minősített többség)

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

6.)   Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása és eskütétele, bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele.

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

7.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (X. 31.) számú rendelete az ürömi képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól.

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

8.)   A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása.

 

      Előadó: Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke

 

9.)   Az alpolgármesterek illetményének megállapítása.

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

10.)                 Polgármester gazdasági programjának ismertetése.

 

      Előadó: Laboda Gábor polgármester

 

11.)                 Egyebek

 

 

Üröm, 2019. október 24.

 

 

                                                     Tisztelettel:

     

                                                                                               Laboda Gábor

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark