Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:


 2019. április 24-én (szerdán) 16.00 órakor  

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendeletének véleményezése a 14/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2019. (IV.25.) önkormányzati rendeletének véleményezése a 2018. évi települési költségvetés végrehajtásáról, a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásáról és a vagyoni helyzet alakulásáról. 

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.)    A non profit szervezeteknek 2018-ban nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának tapasztalatairól szóló tájékoztató véleményezése, figyelemmel a támogatott szervezetek éves beszámolóira.

 

 Előadó: Bizottság elnöke

 

4.)    A Kosztyu Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének indítványában bizottsági javaslat kialakítása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.)    Üröm, Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingatlan tartós használatba adási szerződésének véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.)    A 2019. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatok véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

7.)    Lakossági kezdeményezésre a Kecskerágó utcában szilárd burkolatú út kiépítésére bizottsági javaslat.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

8.)    Az önkormányzat tulajdonát képező, 2850/25 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának véleményezése, a Vektor Rendszerház Kft. részére.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

9.)    A Magyar Ortodox Egyházmegye kérelmének véleményezése a Szent Alexandra vértanú templom hétvégi nyitva tartásának finanszírozására.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2019. április 17.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark