Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

 2019. április 24-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.)    Tájékoztató a rendőrség 2018. évben végzett munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetéről.

 

       Előadó: Rendőrség vezetője

 

2.)    A Zöld-Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatója a településen 2018-ban végzett hulladékszállítási tevékenységéről.

 

            Előadó: polgármester

                          Teszár Tamás ügyvezető igazgató

 

3.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a 14/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

 

Előadó: polgármester

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2018. évi települési költségvetés végrehajtásáról, a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásáról és a vagyoni helyzet alakulásáról. 

 

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.)    Tájékoztató a non profit szervezeteknek 2018-ban nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának tapasztalatairól, figyelemmel a támogatott szervezetek éves beszámolóira.

 

 Előadó: jegyző

       Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.)    A Kosztyu Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének indítványában döntés.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.)    Üröm, Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingatlan tartós használatba adási szerződésének jóváhagyása.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.)    A 2019. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatokban döntés.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.)    Lakossági kezdeményezésre a Kecskerágó utcában szilárd burkolatú út kiépítésére javaslat.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.)Az önkormányzat tulajdonát képező, 2850/25 hrsz-ú ingatlan bérbeadására javaslat, a Vektor Rendszerház Kft. részére.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.)A Magyar Ortodox Egyházmegye kérelme a Szent Alexandra vértanú templom hétvégi nyitva tartásának finanszírozására.

 

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.)A művelődési ház és könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyására javaslat.

 

Előadó: Művelődési Ház igazgatója

Véleményező: Kulturális Bizottság

 

13.)Éves beszámoló a 2018. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.

 

            Előadó: jegyző

 

14.)Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének beszámolója a 2018. évben végzett tevékenységről.

 

      Előadó: szolgálat vezetője

 

15.) Az Idősek Napközi Otthona 2018. évi beszámolójának elfogadásáról döntés.

 

            Előadó: polgármester

 

16.)Az Önkormányzat jegyzőjének beszámolója a hivatal 2018. évi tevékenységéről (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont)

 

Előadó: jegyző

 

17.) A József Nádor Általános Iskola alapító okiratának módosítására tett javaslat véleményezése.

 

Előadó: jegyző

 

18.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására.

 

Előadó: jegyző

 

 

19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

 

Előadó: polgármester

             Jegyző

 

 

 

 

Üröm, 2019. április 17.

 

                                                                                   Laboda Gábor sk

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark