Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2018. október 30-án (kedden) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

ZÁRT ÜLÉS

 

1.) Számlanyitás jóváhagyása átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére.

 

Előadó: Polgármester

 

2.) Bittarovszkyné Pintér Nikoletta fellebbezési kérelmének elbírálása.

 

Előadó: Jegyző

 

NYÍLT ÜLÉS

 

3.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (XI.01.) önkormányzati rendelete az 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4.) Üröm Község Önkormányzat képviselő testületének __/2018. (XI.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

 

Előadó: Alpolgármester

        Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

5.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (XI.01.) önkormányzati rendelete a 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm településképnek védelméről.

 

Előadó: Polgármester

        Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

6.) Bozsó Józsefné és Bozsó Zsuzsanna kérelmében döntés (HÉSZ módosítás kezdeményezés)

 

Előadó: Polgármester

        Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

7.) Polgármester beszámolója az önkormányzat 2014-2019-ig szóló gazdasági programja időarányos teljesítéséről.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.) Bartók Tivadarné kérelmében és felajánlásában való döntés (033 hrsz tábla belterületbe vonás).

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.) Özv. Tamás Istvánné ingatlanvásárlási kérelmében döntés.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.) A 116/2018 (VIII.21.) Kt. számú határozat módosítására javaslat (Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása).

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Tugyi László kérelmében döntés.

 

Előadó: Alpolgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.) Becker Norbert Gyula támogatási kérelmében döntés.

 

Előadó: Alpolgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.) A 2018. évi veszélyes hulladék elszállítására megküldött szerződés-tervezet, illetve árajánlat jóváhagyása.

 

Előadó: Alpolgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.) A 2019. évi belső ellenőrzési tervre javaslat.  

 

Előadó: Jegyző

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15.) Döntés kk. Vámos Dávid szülők által előterjesztett támogatási kérelmében.

 

Előadó: Polgármester

 

16.) Dr. Varga Emőke kérelmében döntés.  

 

Előadó: Alpolgármester

 

17.) Javaslat iskolai körzethatár megállapítására.

 

Előadó: Jegyző

 

18.) Óvodai kötelező felvételt biztosító körzethatárának megállapítására javaslat.

 

Előadó: Jegyző

 

19.) Papp Ákos, a művelődési ház vezetőjének kérelme téli szünet időpontjának meghatározására.

 

Előadó: Papp Ákos

 

 

Üröm, 2018. október 24.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark