Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2018. október 30-án (kedden) 16.00 órakor

 

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.) Üröm Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítás véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.) Polgármester beszámolójának véleményezése az önkormányzat 2014-2019-ig szóló gazdasági programja időarányos teljesítéséről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.) Bartók Tivadarné kérelmében és felajánlásában való bizottsági javaslat kialakítása (033 hrsz tábla belterületbe vonás).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.) Özv. Tamás Istvánné ingatlanvásárlási kérelmében bizottsági javaslat.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.) A 116/2018 (VIII.21.) Kt. számú határozat módosítására javaslat (Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.) Tugyi László kérelmében bizottsági javaslat.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

7.) Becker Norbert Gyula támogatási kérelmének véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

8.) A 2018. évi veszélyes hulladék elszállítására megküldött szerződés-tervezet, illetve árajánlat véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

9.) A 2019. évi belső ellenőrzési tervre javaslat megtárgyalása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

10.) Májer István kérelmének megtárgyalása a 18/2018 (II.28.) Pénzügyi Bizottság határozatának testületi ülés elé történő terjesztéséről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2018. október 24.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark