Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2018. (V.30.) KT. határozatával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – továbbiakban: R. - szabályai szerint teljes eljárásban településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

 

A R. szerinti teljes eljárás keretében a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata történik meg.

A rendezés céljai:

 

>            Üröm Sadove településrész lakóterülete előírásainak módosítása: a beépítési százalék megváltoztatása a jelenlegi 15%-ról 20%-ra

>            Üröm Sadove településrész kertes mezőgazdasági területén a beépíthetőség megváltoztatása a jelenlegi 3%-ró legalább 6- legfeljebb 10%-ra

>            A mellékelt térképen jelölt mezőgazdasági területeken lehetőség biztosítása a beépítési százalék növelésére 3-10% között, ha a tulajdonos településrendezési szerződést köt az önkormányzattal.

>            A hrsz.038/1 erdőterület mezőgazdasági területbe sorolása a hatályos Budapesti Agglomerációról szóló törvény keretei között. Csereterület a hrsz. 320/2 Kálvária jelenleg zöldterületként besorolt területe. További erdőterület/mezőgazdasági terület cseréje a BATrT korlátai között.

>            Magánút kiszabályozása - hrsz. 770/2 és 772/2 ingatlanok.

>            Lakásszámok szabályozása a településközpont vegyes területeken és a kisvárosias lakóterületeken. A jelenlegi korlát nélküli állapoton kell változtatni, övezetenként differenciált módon.

>            3372 hrsz. ingatlan új övezeti besorolása, megosztható legyen a telek (kb. 3x1500m2).

>            A telkek mélységében 40 méteres beépítést engedő szabály felülvizsgálata, a hagyományos telekstruktúrára való korlátozása.

>            A Bécsi úti teleksoron a gazdasági épületek létesítését lehetővé kell tenni.

>            A Görgey utcában meglévő szabadonálló beépítés legalizálása az oldalhatáros előírással szemben.

>            Megvizsgálandó: mezőgazdasági területen elegendő-e a lakásépítés OTÉK szerinti korlátozása (azaz 5%-ig önmagában is épülhet lakás jelenleg)

>            A Kölcsey utcában – hrsz 680 - az építési lehetőség biztosítása a jelenlegi hagyományos kialakítással, de a kialakult, az övezeti minimumnál kisebb telkeken is.

>            Futópálya kijelölése végig a Gábor Áron sétány. mellett a Cseresznyés úti kis hídig, valamint járda kijelölése a hídtól Pilisborosjenő közigazgatási határáig.

>            Megvizsgálandó: a tereprendezési szabályok túl merevek-e, különösen meredek telkeken.

>            A patak nyomvonalának módosítása a szaktervek függvényében.

>            A  Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000 terület határától tartandó védőtávolság csökkentése egy telekhatár mentén 10m-ről 5m-re.

>            Az M0 csomópont feltüntetése, az igénybevett területek besorolása új területfelhasználásba (mezőgazdasági és gazdasági terület helyett közlekedési és erdőterület)

>            További korrekciók a lakossági és hatósági észrevételek alapján.

 

A tervezett módosítások az államigazgatási és partnerségi észrevételek függvényében, a jogszabályi korlátok között épülnek be a módosított településrendezési eszközökbe.

 

A jogszabályok által biztosított kereteken belül a Képviselő-testület kiemelt szempontja, hogy a lakossági igények beépüljenek a módosított tervbe és szabályzatba, ezért kérjük, hogy észrevételeiket előzetesen tegyék meg 2018. október 30-ig az Önkormányzatnak címzett levélben – Települési főépítész - 2096 Üröm, Iskola utca 10. vagy email útján – Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

 

A tervezett módosításról 2018. október hó 17-én 11 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében lakossági fórumot tartunk, ahol személyesen is feltehetik kérdéseiket, majd a tájékoztatás alapján tehetik meg írásban – az előző bekezdésben jelzett módon – észrevételeiket 2018. október 30-ig.

 

A terv véleményezési anyagának elkészültéről és közzétételéről honlapunkon és a Polgármesteri Hivatalban értesítjük a lakosságot. A véleményezési dokumentáció ismeretében a partnerségi határozat szerint alkalmuk lesz véleményük kinyilvánítására párhuzamosan az államigazgatási szervek véleményének kikérésével.

 

 

2018. október 04.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark