Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 

                                    2018. szeptember 26-án (szerdán) 16.00 órakor

 

 

tartja, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.) A 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

2.) Üröm Község Önkormányzat 2019-2033-ig szóló Gördülő Fejlesztési Tervének (csatornahálózat) véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

3.) A tervezett futópálya ismételt közbeszerzési eljárásának kiírásának véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

4.) Dr. Kazinczy Tibor és felesége (2096 Üröm, Fő u. 24.) kérelmében bizottsági javaslat forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

5.) Bizottsági javaslat kk. Vámos Dávid szülők által előterjesztett támogatási kérelemben.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

6.) Hámori Dániel kérelmének véleményezése (HÉSZ módosítás kezdeményezése, valamint javaslat településrendezési szerződés megkötésére, háttérfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározására).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

7.) Javaslat az önkormányzat 162/2008 (X.16.) Kt. számú határozatának visszavonására.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

8.) Mlinárcsik András és Dandé Magdaléna kérelmében bizottsági javaslat kialakítása (felszíni vízelvezetés költségeihez való hozzájárulás).

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

9.) Az ürömi köztemető komplett felmérésére adott árajánlat véleményezése.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

10.) Májer István Ürömön, 2018. 08. 13-án kelt kérelmének megtárgyalása.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Üröm, 2018. szeptember 19.

 

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark