Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 

                                    2018. szeptember 26-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

 

Javasolt napirendi pontok:

 

ZÁRT ÜLÉS

 

1.) Döntés az Ürömi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői álláshelyére kiírt pályázatokról.

 

Előadó: Polgármester

  eseti bizottság elnöke

Véleményező: eseti bizottság

 

2.) Új eljárás lefolytatása és határozat meghozatala Bóka István és Bóka Istvánné, valamint Molnár Gergely László elővásárlási jog jogosultjának ügyében.

 

Előadó: Jegyző

 

NYÍLT ÜLÉS

 

3.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól.

 

Előadó: Polgármester

 

4.) Üröm Község Önkormányzat __/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. (A rendelet-tervezet első fordulóban kerül megtárgyalásra)

 

Előadó: Polgármester

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

5.) Javaslat az önkormányzat 2019-2023-ig szóló környezetvédelmi programjának elfogadására.

 

Előadó: Polgármester

        Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

 

6.) A polgármester tájékoztatója a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.) Javaslat Üröm Község Önkormányzat 2019-2033-ig szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására (csatornahálózat).

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.) Javaslat a tervezett futópálya ismételt közbeszerzési eljárásának kiírására.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.) Dr. Kazinczy Tibor és felesége (2096 Üröm, Fő u. 24.) kérelmének elbírálása forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.) Döntés kk. Vámos Dávid szülők által előterjesztett támogatási kérelmében.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.) Hámori Dániel kérelmében döntés (HÉSZ módosítás kezdeményezése, valamint településrendezési szerződés megkötése, háttérfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározása).

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.) Javaslat az önkormányzat 162/2008 (X.16.) Kt. számú határozatának visszavonására.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.) Mlinárcsik András és Dandé Magdaléna kérelmében döntés (felszíni vízelvezetés költségeihez való hozzájárulás).

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.) Döntés az ürömi köztemető komplett felmérésére adott árajánlatban.

 

Előadó: Polgármester

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15.) Döntés a H+P BAU Kft. kérelmében.

 

Előadó: Polgármester

 

16.) Döntés Csákvári László új helyrajzi számok megállapítási kérelmében, illetve a felajánlott 20 millió Ft. elfogadásáról.

 

Előadó: Polgármester

 

17.) A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

 

Előadó: Polgármester

 

18.) Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

 

Előadó: Bizottság elnöke

 

 

 

Üröm, 2018. szeptember 19.

 

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark