Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 2018. május 30-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a 8/2015 (VI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

      Előadó: polgármester

2.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (V.31.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2018. nyári időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről

      Előadó: polgármester

3.)   A benyújtott útpályázatok előkészítéséhez szükséges tervezői szerződés jóváhagyása.

Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)   Tájékoztató a non-profit szervezeteknek 2017-ben nyújtott támogatások felhasználásáról.

Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.)   Döntés a József Nádor Általános Iskola szociálisan rászorult tanulóinak kirándulásához való hozzájárulásról.

Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)   A tagóvoda játszóudvarában lévő fűtőolaj tárolótartály kármentesítési munkáira vonatkozó szerződés jóváhagyása, valamint járulékos költségeiben döntés.

Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)   Az Üröm, Fő térnél elhelyezett lámpás csomópont működési költségeinek viselésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása.

Előadó: polgármester

             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)   Üröm, Szegfű utca lakóinak fekvőrendőr telepítésére, illetve nem telepítésére vonatkozó kérelmeiben döntés.

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)   Üröm Község 2018-2023-ig szóló un. II. környezetvédelmi programjának véleményezése.

Előadó: polgármester

             Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

10.)                 A Völgyliget lakóparkban közterület elnevezésére javaslat.

Előadó: polgármester

             Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

11.)                 Tájékoztató a Zöld-Bicske Nonprofit Kft. településen végzett hulladékszállítási tevékenységéről.

Előadó: polgármester

            Teszár Tamás ügyvezető

             Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

12.)                 A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi éves szakmai munkatervének jóváhagyása.

Előadó: polgármester

             Kulturális Bizottság

Véleményező: Kulturális Bizottság

13.)                 Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítésére.

Előadó: polgármester

14.)                 A sportpark létesítésére a Nemzeti Sportközponttal megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyása.

            Előadó: polgármester

15.)                 A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének javaslatára a Budaörsi Rendőr-főkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos véleményezés lefolytatása.

      Előadó: polgármester

16.)                 Javaslat a 26/2018 (II.28.) Kt. számú határozat 2.) pontjának módosítására (óvoda nyári zárva tartás időpontja).

            Előadó: polgármester

17.)                 Javaslat a 27/2018 (II.28.) Kt. számú határozat 1.) pontjának módosítására (bölcsőde nyári zárva tartás időpontja).

            Előadó: polgármester

18.)                 A Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

            Előadó: Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság elnöke

Üröm, 2018. május 23.

                                                                                   Laboda Gábor sk

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark