Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 2018. május 30-án (szerdán) 16.00 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)   A benyújtott útpályázatok előkészítéséhez szükséges tervezői szerződés véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

2.)   A non-profit szervezeteknek 2017-ben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

3.)   Bizottsági javaslat a József Nádor Általános Iskola szociálisan rászorult tanulóinak kirándulásához való hozzájárulásról.

Előadó: Bizottság elnöke

4.)   A tagóvoda játszóudvarában lévő fűtőolaj tárolótartály kármentesítési munkáira vonatkozó szerződés és járulékos költségek véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

5.)   Az Üröm, Fő térnél elhelyezett lámpás csomópont működési költségeinek viselésére vonatkozó megállapodás véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

6.)   Üröm, Szegfű utca lakóinak fekvőrendőr telepítésére, illetve nem telepítésére vonatkozó kérelmeiben bizottsági javaslat kialakítása.

Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2018. május 23.

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark