MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

    2018. április 25-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

ZÁRT ÜLÉS

1.)    Zeke Zoltán a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogásában képviselő-testületi döntés (086/4 hrsz).

      Előadó: polgármester

NYÍLT ÜLÉS

2.)    Tájékoztató a rendőrség 2017. évben végzett munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetéről.

      Előadó: Rendőrség vezetője

3.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2018. (III.__.) számú önkormányzati rendelete a 2/2017. (II.23.) számú önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás), a 2017. évi pénzmaradvány elszámolása, jóváhagyása, tájékoztató az önkormányzat vagyonáról.

Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)    Javaslat a 3/2013 (I.08.) önkormányzati rendelet módosítására a gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított ellátásokra. (testületi ülésen kerül kiosztásra)

Előadó: jegyző

5.)    Az önkormányzat felülvizsgált és módosításra javasolt településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása.

Előadó: polgármester

                   Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

6.)    Kalu Béla 891/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának beadványában képviselő-testületi döntés (a 815 hrsz-ú közterületen út kialakítása).

Előadó: polgármester

                        Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

7.)    Árajánlat Üröm játszóterein meglévő hibák kijavítására, karbantartására.

Előadó: polgármester

             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)    A polgármester két ülés között hozott döntésének jóváhagyása (az iskola tornatermi függönyének javítására költségek biztosítása).

Előadó: polgármester

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)    A 2018. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatokban döntés.

Előadó: polgármester

             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)                       Juhász Gábor kérelmében döntés, településrendezési szerződés jóváhagyása, háttérfejlesztés megállapítása.

Előadó: polgármester

             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11.)                       Javaslat a 134/2017 (XI.02.) Kt. számú határozat 3.) pontjának módosítására (Szemerei Mihályné vezetői megbízatása).

Előadó: polgármester

12.)                       Üröm és Pilisborosjenő önkormányzata között létrejött társulási megállapodás módosítására javaslat, a módosítás jóváhagyása.

Előadó: polgármester

13.)                       Az Idősek Napközi Otthona 2017. évi beszámolójának elfogadásáról döntés.

Előadó: polgármester

14.)                       Éves beszámoló a 2017. évben végzett gyermekvédelmi munkáról (átfogó értékelés).

            Előadó: jegyző

15.)                       Ürömi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységről.

      Előadó: jegyző

16.)                       Ürömi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, illetve Szakmai Programjának és Házirendjének jóváhagyására javaslat.

            Előadó: jegyző

17.)                       Papp Ákos kérelme a Művelődési Ház és Könyvtár nyári zárva tartásának meghatározására.

            Előadó: polgármester

18.)                       Az Önkormányzat jegyzőjének beszámolója a hivatal 2017. évi tevékenységéről (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont)

            Előadó: jegyző

19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

Előadó: polgármester

           Jegyző

Üröm, 2018. április 18.

                                                                            Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark