Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők választásának időpontját 2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az Országgyűlési képviselő választás jelöltállításának határideje 2018. március 5-én 16-órakor lezárult. A határidő lejártáig bejelentett és 500 darab érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltek nyilvántartásba vételéről a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (Szentendre) döntött, mely jelöltek a sorsolás útján kialakított sorrend szerint kerülnek a szavazólapokon feltüntetésre.

A jelöltek szavazólapon feltüntetett sorrendje:

 

1. Szabó Zoltán - Iránytű Párt

2. Spät Judit - Együtt – A Korszakváltók Pártja

3. Kövesdi Miklós Gábor - Magyar Kétfarkú Kutya Párt

 

4. Hadházy Sándor - FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt

 

5. Pál Gábor - Jobbik Magyarországért Mozgalom

 

6. Pálmai Ferenc - Magyar Munkáspárt

 

7. Vásárhelyi Judit - Momentum Mozgalom

 

8. Drávucz Zsolt - Lehet Más a Politika

 

9. Holek Katalin - Összefogás Párt

 

10. Király Miklós - Demokratikus Koalíció

 

11. Bossányi Lajos Istvánné - Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

 

12. Dima Beáta - Rend és Elszámoltatás Párt

 

13. Waszlavik Miklós - Kell az Összefogás Párt

 

14. Abonyi Géza – független jelölt

15. Balogh Géza Péter - Magyar Igazság és Élet Pártja

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak gyakorlásához szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.

 

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

 

a) nemzetiséghez tartozásának,

b) szavazási segítség iránti igényének,

c) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

  1. a)nemzetiséghez tartozás

 

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét.

A nyilvántartásba vétel mellett annak a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választásra kiterjesztő hatályát 2018. március 23. 16.00 óráig kérhették a választópolgárok.

2018. április 6-án 16.00 óráig van arra lehetőség, hogy a nemzetiségi regisztráció országgyűlési képviselő választásra történő kiterjesztését visszavonják, így ebben az esetben 2018. április 8-án az egyéni választókerületi szavazólap mellett nem nemzetiségi listás, hanem pártlistás szavazólapot kap a választópolgár.

 

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

  • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
  • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
  • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2018. március 29. 16-óra)
  • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

 

  1. c)személyes adatai kiadásának megtiltása

 

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás külföldön

 

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

 

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es számú szavazókörben adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

 

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

 

A fenti kérelmek benyújthatók

 

  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
  • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
  • online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

 

Az Ürömön lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

1. számú szavazókör: Idősek Napközi Otthona, Ady Endre utca 6. KIJELÖLT szavazókör

2. számú szavazókör: Művelődési Ház és Könyvtár, Iskola u. 4.

3. számú szavazókör: József Nádor Általános és Művészeti Iskola, Iskola u. 3.

4. számú szavazókör: Csempebolt, Ürömi út 1/B

5. számú szavazókör: Napraforgó Óvoda és Tagóvodája, Fő u. 37.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Üröm község megnevezését tartalmazza, a kijelölt 1. szavazókörben Idősek Napközi Otthona, Ady Endre utca 6. szavazhatnak.

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

 

A választáson személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy a lakcímét a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

 

Személyazonosságát

            személyazonosító igazolvánnyal

            régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal

ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal

vezetői engedéllyel

            útlevéllel

ideiglenes útlevéllel

            fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

 

és

személyi azonosítóját

            lakcímkártyával

            hatósági bizonyítvánnyal

            személyazonosító jelről szóló igazolással

vagy

lakcímét

            lakcímkártyával

            lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel

régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

            fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

 

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

 

Szavazat leadásának módja:

 

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Választási Iroda                                                                    

dr. Halász Mónika, HVI vezető                                             26/350-054/103 m.

Feketéné Kovács Ágnes, HVI vezető-helyettes                   26/350-054/107 m.

Tóth Zsuzsanna, HVI munkatárs                                           26/350-054/107 m.

 

 

 

Üröm, 2018. március 20.

 

dr. Halász Mónika

          jegyző

                                                                                                                    HVI vezető

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark