Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 2018. március 28-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

ZÁRT ÜLÉS

1.)   Zeke Zoltán kifogásában képviselő-testületi döntés.

      Előadó: polgármester

2.)   Podhorcsek Miklós lemondása, illetve új külsős tag megválasztása.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Ifjúsági és Sportbizottság

 

NYÍLT ÜLÉS

3.) Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása (TAK).

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

4.) Településképi rendelet-tervezet jóváhagyása (TKR).

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

5.) Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (III. 29.) önkormányzati  rendelete a 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

6.) A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására javaslat.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    

7.) Döntés a polgármesteri hivatal keleti szárnyán szükséges eresz kiképzési munkálatokban beérkezett árajánlatokban.

Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.) Döntés az Agni Tűz-és Munkavédelmi Szolgáltató és Oktató Bt. árajánlatában. (elektromos munkák elvégzése)

Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.) Döntés Guba Gábor kérelmében, valamint településrendezési szerződés jóváhagyása.

Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.) Üröm parkosított területeinek virágosítására érkezett árajánlatokban döntés.

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

            Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, (Bécsi út, Ürömi út kereszteződése) korábban kiépített csatornahálózatra szolgalmi jog alapítási szerződés jóváhagyása.

Előadó: polgármester

Üröm, 2018. március 21.

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark